วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ตั้ง “บิ๊กต่าย” อดีต ผบ.ทอ.เป็น ประธานบอร์ด การบินไทย

วันที่ การบินไทย
กลับมาสู่ อ้อมอก ทหารอากาศ
แม้จะบอบช้ำ สะบักสะบอม ขาดทุนหนัก
ตั้ง “บิ๊กต่าย” อดีต ผบ.ทอ.เป็น ประธานบอร์ด การบินไทย
หลังจาก หลุดมือ ทัพฟ้า ผู้ก่อกำเนิดการบินไทย มานาน หลายสิบปี

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึง การแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทฯ จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

ที่ประชุมได้มีมติ แต่งตั้ง 1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ 2. แต่งตั้ง พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล เป็นรองประธานกรรมการบริษัทฯ 3. แต่งตั้ง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เป็นกรรมการบริษัทฯ แทน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

 

error: Content is protected !!