วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

รำลึก “ยุทธนาวีที่เกาะช้าง”

“เรือหลวงตากสิน” ร่วมพิธี สดุดี เชิดชูเกียรติ ทหารเรือไทย ผู้สละชีพ อย่างยิ่งใหญ่ ใน”ยุทธนาวีที่เกาะช้าง” จ.ตราด

บิ๊กชุม พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่34 ประจำปี พ.ศ.2563” ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ทัพเรือภาคที่1 ได้จัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประกอบด้วย เรือหลวงตากสิน เรือหลวงเทพา เรือ ต.97 และ เรือ ต.236 สนับสนุนในพิธีสดุดีและพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณเกาะลิ่ม

โดย พลเรือโทสุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 มอบหมายให้ พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมในพิธีฯ

และ นาวาเอก สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือ ภาคที่ 1 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฯ

สืบเนื่องจากการที่ กองทัพเรือ และ จังหวัดตราด ได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของทหารเรือไทยที่ได้สู้รบกับกองเรือฝรั่งเศสที่มารุกราน ซึ่งแม้กองเรือไทยจะมีกำลังน้อยกว่าแต่ก็สามารถต่อสู้ได้อย่างสมเกียรติ จนทำให้กองเรือฝรั่งเศสได้รับความเสียหายจนต้องล่าถอยกลับไป การสู้รบในครั้งนั้น ฝ่ายไทยสูญเสียเรือรบ จำนวน 3 ลำ และทหารเรือไทยต้องพลีชีพ จำนวน 36 นาย

เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมในครั้งนั้น กองทัพเรือจึงได้ร่วมกับจังหวัดตราด จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อรำลึกในวีรกรรมของทหารเรือไทย และเพื่อเชิดชูเกียรติทหารเรือไทยที่ได้ทำการสู้รบจนเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่

error: Content is protected !!