วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ขุดบ่อน้ำบาดาล สู้ภัยแล้ง บ่อละ 1 ล้าน ไม่ใช่ 6 ล้าน ชี้ ข่าวปลอม

17 ม.ค. 2020
175

 

อ.แหม่ม นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล ชี้แจงกรณี มีข่าว การใช้งบฯกลาง 3,079 ล้าน ขุดบ่อน้ำบาดาล แก้ภัยแล้ง 500 บ่อ ราคาบ่อละ 6ล้านบาท ว่า เป็น ข่าวปลอม ขอหยุดแชร์

เพราะความจริง ไม่ใช่บ่อละ 6 ล้านบาท เพราะราคากลาง บ่อละ 1 ล้านบาท เศษ

ไม่ใช่เอา จำนวนบ่อ มาหารตัวเลขงบฯ เพราะ จริงๆแล้ว รวมทั้ง2,411 โครงการ

เป็น บ่อน้ำบาดล 1,103 บ่อใน
1270 หมู่บ้าน เร่งด่วน 577 บ่อและ
526 บ่อ ในภัยแล้งระดับปานกลาง
และ 230 สำรวจแหล่งน้ำผิวดิน

error: Content is protected !!