วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

นพค.26 เร่งช่วยเหลือชาวบ้านขาดแคลนน้ำ

17 ม.ค. 2020
265

 

พ.อ.ศักดิ์ชาย บุญสอน ผบ.นพค.26 สนภ.2 จัดกำลังพล พร้อมยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบที่ตั้งหน่วยฯ ดำเนินการตรวจความพร้อม และกระทำพิธีปล่อยขบวนยานพาหนะยุทโธปกรณ์ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ที่บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ.ทั้งนี้ยังออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลน น้ำอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่ ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร และเป็นการปฎิบัติตามสั่งการของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว ทั่วถีงและเร่งด่วนในขณะนี้

error: Content is protected !!