วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

นักรบสีน้ำเงินช่วยภัยแล้ง

16 ม.ค. 2020
194

 

พล.ต. ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนยานพาหนะช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกองบัญชาการกองทัพไทยในการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก หน.ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมบูรณาการตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนยานพาหนะ จำนวนทั้งสิ้น 18 คัน ประกอบด้วย รถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ,รถขุดเจาะบ่อน้ำตื้น รถขุดตัก ,รถยนต์บรรทุกเทท้าย รถสัมภาระ และรถยนต์บรรทุกน้ำ

โดยนายอำเภอดอยหล่อ, หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ที่ สนามฟุตบอล สนภ.3 นทพ. อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

error: Content is protected !!