วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ซีซาร์ ก็มานะ!!

16 ม.ค. 2020
197

 

ปืนใหญ่ อัตตาจร CAESAR จาก ฝรั่งเศส ร่วมสวนสนามฯ ด้วย

ตอนแรกเข้าใจว่า ชื่อปืน มาจากชื่อ แม่ทัพ Julius Caesar แต่ ทว่าเป็น ตัวย่อ จากCAmion Équipé d’un Système d’ARtillerie

เป็นปืนใหญ่ขนาด 155 ม.ม. ติดตั้งบนรถบรรทุกหุ้มเกราะขนาด 6 ล้อ …. มาอยู่ ทบ.ไทย ได้ 12 ปี แล้ว

เคยได้ทำหน้าที่ของมัน ในสมรภูมิเขาพระวิหาร เมื่อปี 2554

ปืนใหญ่ อัตตาจร CAESAR จาก ฝรั่งเศส ร่วมสวนสนามฯ ด้วย

ตอนแรกเข้าใจว่า ชื่อปืน มาจากชื่อ แม่ทัพ Julius Caesar แต่ ทว่าเป็น ตัวย่อ จากCAmion Équipé d’un Système d’ARtillerie

เป็นปืนใหญ่ขนาด 155 ม.ม. ติดตั้งบนรถบรรทุกหุ้มเกราะขนาด 6 ล้อ …. มาอยู่ ทบ.ไทย ได้ 12 ปี แล้ว

เคยได้ทำหน้าที่ของมัน ในสมรภูมิเขาพระวิหาร เมื่อปี 2554

error: Content is protected !!