วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

รถเกราะ Stryker จาก ร.111 เป็น กองพันสวนสนามยานยนต์ กองพันแรก

16 ม.ค. 2020
253

 

ซ้อม สวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 และวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2563

ที่ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ถนนพหลโยธิน เมือง สระบุรี

error: Content is protected !!