วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ข้ม !! ชุดพรางสนามตำรวจ ใหม่ ผ้าพระราชทาน

16 ม.ค. 2020
1341

 

: พลตำรวจโท ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจฯ

ตำรวจ สวมเครื่องแบบ ชุดพรางนี้ ในการสวนสนาม ถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 และวันกองทัพไทย …18มกราคม 2563

“บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด และ บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร และ รอง ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 และ ผบ.เหล่าทัพ ร่วมซ้อมสวนสนาม 39 กองพัน รวม 6,812 ทหาร-ตำรวจ
ร่วมใจ สวนสนาม เดินเท้า-วิ่ง-สวนสนามยานยนต์-สวนสนามทางอากาศ
ครั้งแรก ใน รัชสมัย ร.10 เฉลิมพระเกียรติ “องค์จอมทัพไทย”
ทั้งรถเกราะ รถถัง ฮ เครื่องบินรบ ปืนใหญ่ จรวด พรึ่บ!!

กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ตำรวจ สวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 และวันกองทัพไทย
18 มกราคม 2563

ที่ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง สระบุรี

การสวนสนามฯครั้งนี้ มี ๓๙ กองพัน (๖,๘๑๒ นาย)

– กรมเดินเท้าสวนสนาม จำนวน ๗ กรม กรมละ ๔ กองพัน รวม ๒๘ กองพัน

– กรมวิ่งสวนสนาม จำนวน ๑ กรม ๔ กองพัน

– กองพันทหารม้ารักษาพระองค์ จำนวน ๑ กองพัน

– กรมยานยนต์ จำนวน ๒ กรม กรมละ ๓ กองพัน รวม ๖ กองพัน รถเกราะ
Stryker, BTR 3E1 รถถัง Oplot ยูเครน
รถถังVT4 จีน

นอกจากนี้ ยังได้จัดกำลังทางอากาศ จำนวน ๓๗ เครื่อง ประกอบด้วยหมู่บิน AU-๒๓ จำนวน ๓ เครื่อง ทำการบินปล่อยควันสีรูปธงชาติ

ตามด้วยหมู่บินเฮลิคอปเตอร์ ๔ เหล่าทัพ ทำการบินแบบหมู่ ๖

และหมู่ ๙ พร้อมด้วยหมู่เครื่องบินรบ ทำการบินแบบหมู่ ๙ และหมู่ ๑๐
เครื่องบินF16,F5 ,Gripen

การจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ ในครั้งนี้ กองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะได้เปล่งเสียงถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์อย่างพร้อมเพรียงทั่วประเทศ แสดงถึงความเป็นปึกแผ่นในการผนึกกำลังของทหาร – ตำรวจ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

error: Content is protected !!