วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

Royalist

16 ม.ค. 2020
223

 

“บิ๊กแดง”พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. และ ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 พร้อม บิ๊กเป้ง พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. ชึ้นรถตรวจพลสวนสนาม ในการซักซ้อมสวนสนามฯ
เฉลิมพระเกียรติ “องค์จอมทัพไทย”

กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ตำรวจ สวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 และวันกองทัพไทย
18 มกราคม 2563

ที่ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง สระบุรี

นับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ ๑๐ ที่ทหาร – ตำรวจทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ความสามารถ ความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพ และเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำรงพระราชสถานะเป็น “องค์จอมทัพไทย”

การสวนสนามฯครั้งนี้ มี ๓๙ กองพัน (๖,๘๑๒ นาย)

– กรมเดินเท้าสวนสนาม จำนวน ๗ กรม กรมละ ๔ กองพัน รวม ๒๘ กองพัน

– กรมวิ่งสวนสนาม จำนวน ๑ กรม ๔ กองพัน

– กองพันทหารม้ารักษาพระองค์ จำนวน ๑ กองพัน

– กรมยานยนต์ จำนวน ๒ กรม กรมละ ๓ กองพัน รวม ๖ กองพัน

รถเกราะ
Stryker, BTR 3E1

รถถัง Oplot ยูเครน
รถถังVT4 จีน

ปินใหญ่ จรวดหลายลำกล้อง

นอกจากนี้ ยังได้จัดกำลังทางอากาศ จำนวน ๓๗ เครื่อง ประกอบด้วยหมู่บิน AU-๒๓ จำนวน ๓ เครื่อง ทำการบินปล่อยควันสีรูปธงชาติ

ตามด้วยหมู่บินเฮลิคอปเตอร์ ๔ เหล่าทัพ ทำการบินแบบหมู่ ๖

และหมู่ ๙ พร้อมด้วยหมู่เครื่องบินรบ ทำการบินแบบหมู่ ๙ และหมู่ ๑๐
เครื่องบินF16,F5 ,Gripen

การจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ ในครั้งนี้ กองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะได้เปล่งเสียงถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์อย่างพร้อมเพรียงทั่วประเทศ แสดงถึงความเป็นปึกแผ่นในการผนึกกำลังของทหาร – ตำรวจ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

error: Content is protected !!