วันจันทร์, 17 มกราคม 2565

ผบ.เหล่าทัพ ร่วมซ้อมสวนสนามฯ ถวาย “ร.10”

16 ม.ค. 2020
465

 

“บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด และ บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร และ รอง ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 และ ผบ.เหล่าทัพ ร่วมซ้อมสวนสนาม 39 กองพัน รวม 6,812 ทหาร-ตำรวจ
ร่วมใจ สวนสนาม เดินเท้า-วิ่ง-สวนสนามยานยนต์-สวนสนามทางอากาศ
ครั้งแรก ใน รัชสมัย ร.10 เฉลิมพระเกียรติ “องค์จอมทัพไทย”
ทั้งรถเกราะ รถถัง ฮ เครื่องบินรบ ปืนใหญ่ จรวด พรึ่บ!!

กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ตำรวจ สวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 และวันกองทัพไทย
18 มกราคม 2563

ที่ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง สระบุรี

นับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ ๑๐ ที่ทหาร – ตำรวจทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ความสามารถ ความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพ และเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำรงพระราชสถานะเป็น “องค์จอมทัพไทย”

การสวนสนามฯครั้งนี้ มี ๓๙ กองพัน (๖,๘๑๒ นาย)

– กรมเดินเท้าสวนสนาม จำนวน ๗ กรม กรมละ ๔ กองพัน รวม ๒๘ กองพัน

– กรมวิ่งสวนสนาม จำนวน ๑ กรม ๔ กองพัน

– กองพันทหารม้ารักษาพระองค์ จำนวน ๑ กองพัน

– กรมยานยนต์ จำนวน ๒ กรม กรมละ ๓ กองพัน รวม ๖ กองพัน

รถเกราะ
Stryker, BTR 3E1

รถถัง Oplot ยูเครน
รถถังVT4 จีน

ปินใหญ่ จรวดหลายลำกล้อง

นอกจากนี้ ยังได้จัดกำลังทางอากาศ จำนวน ๓๗ เครื่อง ประกอบด้วยหมู่บิน AU-๒๓ จำนวน ๓ เครื่อง ทำการบินปล่อยควันสีรูปธงชาติ

ตามด้วยหมู่บินเฮลิคอปเตอร์ ๔ เหล่าทัพ ทำการบินแบบหมู่ ๖

และหมู่ ๙ พร้อมด้วยหมู่เครื่องบินรบ ทำการบินแบบหมู่ ๙ และหมู่ ๑๐
เครื่องบินF16,F5 ,Gripen

การจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ ในครั้งนี้ กองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะได้เปล่งเสียงถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์อย่างพร้อมเพรียงทั่วประเทศ แสดงถึงความเป็นปึกแผ่นในการผนึกกำลังของทหาร – ตำรวจ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

error: Content is protected !!