วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

สถานการณ์โลก ไม่มีอะไรแน่นอน”

“ปีหนู นี้
ตอนแรก คิดว่า จะเป็นปีหนูหรรษา
แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
เป็น ปีหนูทอง
แต่ ปีใหม่ ได้ไม่กี่วัน
ประธานาธิบดี Donald Trump
ก็ทำปีหนูทอง เป็นปี “หนูไฟ”

สถานการณ์โลก ไม่มีอะไรแน่นอน”

: บิ๊กลือ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร.

error: Content is protected !!