วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“บิ๊กลือ”เร่งยกระดับพัฒนาขีดความสามารถ “ศรชล.”

 

พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.)เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเตรียมแผนงานหลักในการพัฒนาขีดความสามารถขอศรชล.อาทิ การจัดหาระบบควบคุมบังคับบัญชาและสื่อสารเพื่อเพิ่มความสามารถในการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบและบริหารสถานการณ์ทางทะเลครอบคลุมพันธกิจการควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสารการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างศรชล.และหน่วยในข่ายงาน
นอกจากนี้จะดำเนินการสร้างอาคารกองบัญชาการ ศรชล.ในพื้นที่กองทัพเรือ เพื่อควบคุมความเป็นเอกภาพในการควบคุมบังคับบัญชาและติดตามสถานการณ์ทางทะเล คาดว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนในวงเงิน 900 ล้านบาท

รวมถึงจะมีการจัดระบบหรือบริการข้อมูลสำหรับการติดตามเรือในทะเลสนับสนุนการสังเคราะห์ประเด็นปัญหาและการแสวงหาข้อตกลงใจในการบริหารสถานการณ์ทะเล

error: Content is protected !!