วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ และทหาร มุ่งหน้าสู่ ค่ายอดิศร สระบุรี เตรียมการซ้อม สวนสนามเฉลิมพระเกียรติ 14, 16, 18 ม.ค. 63

15 ม.ค. 2020
620

แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก กองทัพบก แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) เพื่อซักซ้อมและ ร่วมพิธีสวนสนามยานยนต์
เนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษก และวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2563

บริเวณศูนย์การทหารม้า อ.เมือง จ.สระบุรี ในวันที่ 14, 16 และ 18 ม.ค. 63

โดยใช้เส้นทางดังนี้

– ในวันที่ 14, 16 และ 18 ม.ค. 63 เวลา 0500 – 2200 น.เคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ – ถ.วิภาวดีรังสิต – ถ.พหลโยธิน – พื้นที่ศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี

และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ตามเส้นทางเดิม

error: Content is protected !!