วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

GAM ไม่เห็นด้วย แนวทาง BRN

14 ม.ค. 2020
475

 

“บิ๊กแดง” เยือน อาเจะห์ พบ “อดีต ผู้นำGAM ผู้นำท้องถิ่น อดีตขบวนการFree Aceh แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ฟังแนว ทางแก้ปัญหาชายแดนใต้ ของไทย …เผย GAM ไม่เห็นด้วย วิธีการของ BRN และยังไม่ยุติ ความรุนแรง

บิ๊กแดง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. และ Gen Andika Perkasa ผบ.ทบ. อินโดนีเซีย เดินทางไปที่ อาเจะห์ อืนโดนีเซีย เพิ่อพบกับผู้นำทหาร และ ผู้นำท้องถิ่น และอดีต ผู้นำGAM -Gerakan Aceh Merdeka กลุ่มแบ่งแยกดินแดน ที่ปัจจุบัน เจรจาสันติภาพกับอินโดนีเซีย แล้ว

อาเจะห์ ปัจจุบัน สงบสุข และ ยังคงเป็นจังหวัดหนึ่งในเกาะสุมาตรา ของอินโดนีเซีย. โดย มิได้เป็น เอกราชเช่นความตั้งใจเดิม แต่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธาณรัฐ อินโดนีเซีย

โดยมีการลงนาม ใน IA-Implements
Arrangement การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเอก อภิรัชต์ ถือเป็น ผบ.ทบ.ไทย คนแรก ที่เดินทางมาที่ Aceh ของอินโดนีเซีย และ ลงนามความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ของไทย อย่างเป็นทางการ ครั้งแรกกับอินโดนีเซีย โดยใช้ Aceh Model

โดยจะมีความร่วมมือ ระหว่าง ทบ.ไทย และอืนโดนีเซีย ในเรื่องการข่าว การแลกเปลี่ยนข้อมูล ฝึกศึกษา การดูงาน มีWorking Group

ในครั้งนี้ ได้พบ อดีต ผู้นำทั้งทางจิตวิญญาณ ของ กองกำลัง GAM
นาย Malik Mahamud Al Haytar ที่เคยเป็นผู้นำฝ่ายการเมืองของ GAM ซึ่งปัจจุบันเป็น ที่ปรึกษาของรัฐบาลท้องถิ่นอาเจะห์

มีรายงานว่า ทางฝ่าย อดีตGAM ไม่เห็นด้วย และ ประนามการกระทำกลุ่ม BRN ที่ ก่อเหตุกับผู้บริสุทธิ์ และ ยังไม่ยุติการก่อเหตุใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งๆที่ ประเทศไทยมีอิสระเสรีภาพในการนับถือศาสนา ใดก็ได้ สามารถเลือกผู้นำท้องถิ่น หรือ ระดับผู้แทนราษฏรได้ ภายใต้แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย มานานแล้ว

จากความร่วมมือนี้ คาดว่าจะทำให้ ผู้ก่อความรุนแรง. กลุ่ม BRN จะถูกจำกัดเสรีในการปฎิบัติมากขึ้น ไม่ว่า จะหลบหนี, ไปฝึก หรือ ใช้เป็นแหล่งพักพิง ในอินโดนีเซีย

error: Content is protected !!