วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“บิ๊กแดง” ถก Four Eyes ผบ.ทบ.อืนโดนีเซีย …

14 ม.ค. 2020
575

 

ทำความตกลง ไม่ยอมให้บุคคล ที่เป็นภัยของทั้ง2ประเทศใช้พื้นที่ในการก่อการร้าย สกัดกั้นการลงมือของกลุ่มผู้กระทำความผิด ชี้ ก่อความไม่สงบจะถูกจำกัดเสรีในการก่อเหตุ อืนโดฯจะไม่ให้ หลบหนี การฝึก กำลัง หรือ ใช้เป็นแหล่งพักพิง

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พลโทพรศักดิ์พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และนายทหารระดับสูงจากกองทัพบก เดินทางไปยังจังหวัดอาเจะห์ เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อลงนามความร่วมมือด้านการทหาร ระหว่างไทย-อินโดนีเชีย ร่วมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาในอดีต นำไปสู่แนวทางการพัฒนาความร่วมมือการแก้ไขปัญหาในอนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืน

โดยมีการลงนามอนุสัญญา MOU ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกอินโดนีเซีย ที่ถือเป็นครั้งที่ 4 หรือที่เรียกว่า Implementing Arrangement โดยข้อตกลงส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการฝึกศึกษา และแลกเปลี่ยนนายทหารนักเรียน การให้ความร่วมมือด้านการฝึกร่วมระหว่างกำลังของทั้ง 2 กองทัพ ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานาน

โดยกองทัพบกอินโดนีเซียถือว่ามีความสัมพันธ์อันดีและลึกซึ้งกับกองทัพบก ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

เรื่องของ Minute Meeting ที่ได้มีการประชุมหารือ และบันทึกการประชุมร่วมกัน ซึ่งมีความสำคัญมากทั้งยังเป็นเรื่องใหม่ โดยมีประเด็นสำคัญหลัก ๆ อยู่ 3 เรื่อง คือ

การให้ความร่วมมือในด้านความมั่นคงระหว่าง 2 ประเทศ โดยไม่ยอมให้บุคคล ที่เป็นภัยของทั้งสองประเทศใช้พื้นที่ ของประเทศตน ก่อการร้าย

การติดตามความเคลื่อนไหว บุคคลที่กระทำผิดกฎหมายและเป็นภัยต่อความมั่นคง และอธิปไตยของทั้งสองประเทศและรวมถึงในภูมิภาคด้วยเช่นกัน

สกัดกั้นการลงมือของกลุ่มผู้กระทำความผิดทั้งที่เป็นบุคคลหรือกลุ่มก็ตามที่จะใช้พื้นที่ของประเทศไทย และอินโดนีเซีย กระทำการผิดต่อความมั่นคง ทั้งในทั้ง 2 ประเทศและภูมิภาค

เป็นการประชุม Four Eyes ระหว่างผู้บัญชาการทหารบกอินโดนีเซีย และไทย ซึ่งเป็นการหารือส่วนตัว

โดย ผู้บัญชาการทหารบกยืนยัน เดินหน้า ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางทหาร เสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ซึ่งจากความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ ผู้ก่อความไม่สงบจะถูกจำกัดเสรีในการก่อเหตุมากขึ้น ไม่ว่าจะหลบหนี การฝึก กำลัง หรือ ใช้เป็นแหล่งพักพิง

ถือเป็นการพัฒนาร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน รักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของทั้งสองประเทศ และสร้างความมีเสถียรภาพความมั่นคงปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน

error: Content is protected !!