วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

Historical trip Historical Meeting Historical Minutes of meeting กับ แผน ดับไฟใต้ ฉบับ “บิ๊กแดง”

14 ม.ค. 2020
144

 

บิ๊กแดง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ถือเป็น ผบ.ทบ.ไทย คนแรก ที่เดินทางมาที่ Aceh ของอินโดนีเซีย และ ลงนามความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ของไทย อย่างเป็นทางการ ครั้งแรกกับอินโดนีเซีย โดยใช้ Aceh Model

โดยมีการลงนาม ใน IA-Implements
Arrangement ที่จะมีการ ต่อ MOU กันทุก 3-4 ปี ถือว่า มีความสําคัญยิ่งต่อ ทบ. ไทย และ การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

และสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่าง ทบ. ทั้ง2 ประเทศ ในอันที่จะ รักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของทั้งสองประเทศ และสร้างความมีเสถียรภาพความมั่นคงปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน

ที่จะมีความร่วมมือ ระหว่าง ทบ.ไทย และอืนโดนีเซีย ในเรื่องการข่าว การแลกเปลี่ยนข้อมูล ฝึกศึกษา การดูงาน มีWorking Group

ในครั้งนี้ อดีต ผู้นำทั้งทางจิตวิญญาณและ ผู้นำกองกำลัง GAM ไม่เห็นด้วย และ ประนามการกระทำกลุ่ม BRN
ที่ ก่อเหตุกับผู้บริสุทธิ์ และ ยังไม่ยุติการก่อเหตุใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งๆที่ ประเทศไทยมีอิสระเสรีภาพในการนับถือศาสนา ใดก็ได้ สามารถเลือกผู้นำท้องถิ่น หรือ ระดับผู้แทนราษฏรได้ ภายใต้แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย มานานแล้ว

ทั้งนี้ อาเจะห์ ปัจจุบัน สงบสุข และ ยังคงเป็นจังหวัดหนึ่งในเกาะสุมาตรา ของอินโดนีเซีย. โดย มิได้เป็น เอกราชเช่นความตั้งใจเดิม

แต่ กลับมองเห็นถึง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธาณรัฐ อินโดนีเซีย

จากความร่วมมือนี้ คาดว่าจะทำให้ ผู้ก่อความรุนแรง. กลุ่ม BRN จะถูกจำกัดเสรีในการปฎิบัติมากขึ้น ไม่ว่า จะหลบหนี , ไปฝึก หรือ ใช้เป็นแหล่งพักพิง

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ อย่างดียิ่งจาก
Gen Annika Perkasa ผบ.ทบ. อินโดนีเซีย

error: Content is protected !!