วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

กองทัพบกขยายเวลา รับสมัครกำลังพลสำรอง

14 ม.ค. 2020
421
กองทัพบกขยายเวลา.เปิดรับสมัครกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 243 อัตรา
􀂲สมัครด้วยตนเอง 9 ธ.ค. 62 -5 ก.พ. 63 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือมณฑลทหารบก 34 แห่ง ทั่วประเทศ (ในเวลาราชการ)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : กองการควบคุมกำลังพลสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
􀀻 www.tdc.mi.th
􀀽 โทร 02-223-3245

 

error: Content is protected !!