วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

Lesson Learned เรื่องความ สามัคคี

14 ม.ค. 2020
196

 

“บิ๊กแดง” ยกข้อคิด นายทหาร “อดีตเสรีไท” เตือนสติ สังคมไทย ชี้ “ความสามัคคี เป็นสิ่งประเสริฐสุด ที่ทุกคนในชาติต้องกระทำ ถึงแม้ด้วยความจำใจ” อย่าแก่งแย่งอำนาจ.. ยกวาทะ “หลั่งเลือด เพื่อความแตกแยก เราจะได้อะไร”….ทำไมต้องแย่งกันรักชาติ” ชี้ ข้อคิดนี้ ไม่เคยล้าสมัย ขอให้เป็น บทเรียนจากอดีต

เคยแนะนำเพลง เคยแนะนำภาพยนตร์มาแล้ว คราวนี้แนะนำ ข้อคิดจากหนังสือ

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. แนะนำ อ่านข้อคิด และคติ เรื่องความสามัคคี จาก “บันทึกความทรงจำ ของ พลตรี จักรชัย ศุภางคเสน” นายทหารที่ เป็นนักเรียนนายร้อย และอยู่สมัย 2475 เป็นอดีต ขบวนการเสรีไทย ที่เคยร่วมรบในสมรภูมิกรณีพิพาท อินโดจีน และสงครามมหาเอเชียบูรพา ที่รวบรวมจาก “บันทึกความทรงจำ ของ พลตรีจักรชัย สุภางคเสน”ในหนังสือ “ปฏิบัติการลับ ในสมรภูมิรบ” โดย ดร.ทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา บุตรี ของ พล.ต. จักรชัย ศุภางคเสน

พลเอกอภิรัชต์. ยกเนิ้อหา ที่ระบุว่า
1.ความสามัคคีเป็นสิ่งประเสริฐสุด ที่ทุกคนในชาติต้องกระทำ ถึงแม้ด้วยความจำใจ”

2.การแก่งแย่งอำนาจกัน ยังผลให้เกิดความวิบัติ แก่ความมั่นคงของชาติทีละน้อย จริงอยู่การแก่งแย่งในสมัยที่คนรุ่นนั้นกระทำ ไม่มีผล แต่ผลอาจมาบังเกิด ในรุ่นต่อไปทั้งๆที่รุ่นที่คนผู้นั้น คิดว่าทำดีแล้ว แต่ผลสุดท้าย กลายเป็นทำลายชาติ

3.ความมานะอดทน และควบคุมสติในยามคับขัน เพื่อพิจารณาหาทางแก้ปัญหาที่เกิด เป็นเรื่องที่เพิ่มความแกร่งกล้า ในการดำเนินการได้อย่างมาก เป็นเรื่องของผู้นำทุกระดับจะพึงมี

4.การไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์ ที่เลวร้ายอย่างง่ายดาย และไม่ยอมผละเหตุการณ์ไป โดยไม่หาทางแก้ไขเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนพึงกระทำ เพื่อสร้างพิษสงของความเป็นไทย ให้ลือลั่น

“ความตายเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่พึงปรารถนา แต่ถ้าการตายนั้น เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ก็ควรสละได้”

“ทำไมต้องแย่งกันรักชาติ”

ทั้งนี้ ปัจจุบันเรามีกลุ่มแสดงการรักชาติมากมาย หลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มก็แสดงออกให้เห็นว่าฉันรักชาติไทยมากกว่าแก หรือฉันรักชาติ และทำอย่างนี้ถูกต้องแล้ว. ทุกคนต้องทำตาม จนกระทั่งเกิดเป็นกลุ่มขวา ซ้าย ตลอดจนขวาของขวา และซ้ายของซ้าย หรือขวาของซ้าย และซ้ายของขวา จนยุ่งไปหมด

แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไป แต่ประเทศไทย ยังคงอยู่ในความขัดแย้ง ตลอดมา

อมตะวาจาของ พลตรีจักรชัย ไม่เคยต้องป่าวประกาศ ว่ารักชาติ แต่การกระทำทั้งชีวิต พิสูจน์แล้วว่า ยอมตายเพื่อชาติ

แต่การหลั่งเลือด เพื่อความแตกแยกเราจะได้อะไร

ตามที่ พลตรีจักรชัย ได้บันทึกไว้เป็นเพราะคิดว่าเลือดไทยต้องไหลอาบดิน เพื่อการปกป้องเอกราช เพื่อการวางรากฐานในความมั่นคงของชาติด้วยการอาบเลือด ด้วยลักษณการเช่นนั้น เป็นการสมควรอย่างยิ่ง

แต่การหลั่งเลือด เพื่อการแตกแยกนั้น เราจะกระทำไปทำไม

“เลือดไทยเจ้าเอ๋ย” ในหนังสือระบุ

—-
แหล่งข่าว ระบุว่า การที่ พลเอก อภิรัชต์ แนะนำให้อ่าน ข้อคิดนี้ เพราะ
ต้องการให้เป็นข้อคิด และบทเรียนจาก อดีต ที่เราควรเรียนรู้จากอดีต เป็น lesson learnedและ เป็นบทเรียนจากความผิดพลาด ต่างๆในอดีต แต่สังคมไทย ไม่ได้นำมาใช้ ไม่ได้นำมาถ่ายทอด ปลูกฝัง สอนในสถานศึกษา เพราะคนบางกลุ่มจะบอก ว่า ล้าสมัย

error: Content is protected !!