วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

สิ่งสำคัญ ที่ต้องอยู่ในใจ ทหาร

13 ม.ค. 2020
2668

 

คำถวายสัตย์ปฏิญานตน
คำปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล

และ คาถา แห่ง ตรามหาจักรีวงศ์

ติระตะเน สะกะรัฏเฐ จะ…สัมพังเส จะ มะมายะนัง
สะกะราโชชุจิตตัญฺจะ……..สะกะรัฏฐาภิวัฑฒะนัง

“ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเครื่องทำให้รัฐของตนเจริญยิ่ง”

สถานที่: กองทัพภาค1

error: Content is protected !!