วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

ติวเข้ม แม่บ้าน ทบ.

13 ม.ค. 2020
315

“ดร.อ้อ” ติวเข้ม แม่บ้าน ทบ. เพื่อช่วยเหลือ ครอบครัว กำลังพล ที่พิการ ทุพพลภาพ ตามกมโครงการสร้างองค์ความรู้สร้างคน สร้างงานปี63

รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ประธานเปิดโครงการ “โครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการ และทุพพลภาพของกองทัพบก ประจำปี 2562”

โดยมี พันเอกหญิง ภัทรวรรณ รุ่งศรีทอง รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีฯ

และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ในห้วงที่ผ่านมา ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี

error: Content is protected !!