วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

แม่ทัพภาค4 ตรวจด่านสะเดา เข้มมาตรการตรวจคนเข้าเมือง ด่านชายแดน -สิ่งผิดกฎหมาย แนะใช้ประโยชน์จาก Biometrics ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

12 ม.ค. 2020
142

 

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผบ.ศปก.ทภ.4 ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายการเพิ่มมาตรการเข้มงวดการตรวจคนเข้าเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนเข้า-ออก ให้ยึดถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

พร้อมตรวจระบบการทำงานตรวจคนเข้า-ออก ด่านข้ามแดนไทย-มาเลเซีย ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

แม่ทัพภาค4 ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้มงวดในมาตรการป้องกัน ตรวจสอบคนเข้า-ออกอย่างจริงจังด้วยระบบและเทคโนโลยีที่มีอยู่

ทั้งนี้ต้องได้รับการประสานความร่วมมืออย่างจริงจังกันของทุกภาคส่วน ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม การก่อเหตุด้วยข้อมูลที่ได้รับ ระบบไบโอเมทริกซ์ ที่ใช้ในปัจจุบัน ก็จะสามารถตรวจจับใบหน้าว่าเป็นบุคคลตามหมายจับได้

พร้อมสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบนำสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรจากนอกประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด

รวมถึงวัสดุต้องสงสัย และสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบที่จะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนเข้า-ออก ด่านทุกด่านให้ยึดถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้ถูกต้องตามกระบวนการ เพื่อช่วยกันป้องกันและป้องปรามการเข้ามาซึ่งสิ่งผิดกฎหมายในราชอาณาจักร

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ” ด่านตรวจคนเข้าเมืองถือเป็นด่านแรกที่สกรีน คนเข้า – ออกประเทศ ถือเป็นเกราะที่สำคัญต้องอาศัยการทำงานอย่างจริงจังและเป็นระบบ การตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายต้องเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

ผมเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งขั้นตอน กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ขอให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุด ให้ประชาชนได้รับความสะดวก และไม่ทิ้งความปลอดภัย ซึ่ง2 สิ่งนี้จะต้องทำคู่ขนานกันไป บางอย่างผ่อนปรนได้ก็เพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจตามแนวชายแดน

พร้อมทั้งจะต้องสร้างความเข้าใจต่อผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจถึงความจำเป็นในการเพิ่มความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งทุกหน่วยจะต้องบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน

โดยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และขออภัยในความไม่สะดวก

ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในประเทศด้วย

error: Content is protected !!