วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

ควันหลง วันเด็ก ที่ฐานบิน ฉก.ทอ.9 ปัตตานี ทอ.ส่ง Gripen กองบิน7 สุราษฎร์ฯ ไปบินโชว์ เด็กๆ พี่ๆทหารอากาศ ให้ความรู้เรื่องเครื่องบิน เทคโนโลยี่ต่างๆ เด็กสนใจล้นหลาม!

 

“เสืออากาศ24/7” ปลื้ม! เด็กมุสลิมชายแดนใต้ แห่สนใจ เครื่องบิน -เทคโนโลยีนับหมื่นคน หนุนเด็กๆเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มุ่งหน้า วิศวกรรมศาสตร์ เชื่อ เด็กมุสลิมเก่งๆฉลาด มีเพียบ แต่ยังติดยึดการเรียน ตามกรอบเดิม ที่เน้นเรียนศาสนา ..ชี้ เด็กๆควรได้เรียน ตามความสนใจ..

วันเด็กแห่งชาติ
11012020
ฐานบินฯบ่อทอง ปัตตานี

ปรากฎการณ์เหลือเชื่อ!

“เด็กเยาวชนมุสลิมจำนวน 12,xxx คน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันเด็กที่จัดขึ้นในฐานบินฯ บ่อทอง ปัตตานีแห่งนี้”

ไม่นับจำนวนผู้ปกครอง/ผู้ใหญ่ชาวมุสลิมชาย-หญิงอีก 1.1 หมื่นคน

(โดยที่ เจ้าหน้าที่ สอดส่องด้วยว่า มีใครบางคนแอบ เข้ามาในเขตพื้นที่ฐานทัพฯภายใต้วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วย)

เด็กเยาวชนมุสลิมชาย-หญิงจำนวนมากใน3(4)จชต สนใจอย่างยิ่งในเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลด้านกำลังทางอากาศที่ทหารอากาศมีในครอบครอง….

เป็นที่น่าแปลกใจยิ่ง!!!

บรรดาเทคโนโลยีชั้นสูงที่ถูกฝังติดอยู่ในระบบป้องกันประเทศ/ในอาวุธยุทโธปกรณ์นั้น เป็นสิ่งที่เด็กเยาวชนมุสลิมชาย-หญิง ต้องการจะรู้อยากจะเห็นจากบรรดาอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศนำไปแสดงมากเกินกว่าที่คิด…!

มันเป็นความท้าทาย/มันเป็นความอยากรู้-อยากเห็น-อยากสัมผัสของเด็กเยาวชนมุสลิมทั้งชาย-หญิง …. นั่นก็คือความอยากรู้-อยากเห็น-อยากสัมผัสเทคโนโลยี-เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอล

มันเป็นปรากฎการณ์ที่น่าเหลือเชื่อยิ่ง!!!

ปรากฎการณ์ข้างต้นนั้น มันค้านกับคำพูดต่างๆนานาของผู้ใหญ่ โดยสิ้นเชิงที่ว่า เด็กเยาวชนมุสลิมชาย-หญิงใน3(4)นั้น สนใจแต่การเรียนการสอนในโรงเรียนศาสนา ไม่มีใครสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ในโรงเรียนสามัญ…

แต่จากงานวันเด็ก ที่สนามบินบ่อทอง ปัตตานี สะท้อนว่า เด็กๆมุสลิม สนใจเทคโนโลยี่ กันมากขึ้น

พัฒนาการของสังคมมุสลิมรุ่นใหม่ ในภาคใต้ในปัจจุบัน กำลังเป็นไปในทางตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง กับวิธีการนำพาเด็กเยาวชนใน3(4)จชต ในปัจจุบันที่นำพา

ไม่ใช่แค่การเรียนการสอนวิชาศาสนาอิสลาม อยู่ในโรงเรียน “ปอเนาะ” เท่านั้น

จึงควรมีการริเริ่มสอนวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ในโรงเรียนสามัญหรือโรงเรียนอื่นใด

มันค้านกับหลักการที่มักกล่าวอ้างกันว่าเด็กเยาวชนมุสลิมชาย-หญิงไม่มีใครนิยมศึกษาเล่าเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ในสายสามัญกันมากนัก หรือแม้แต่คนเดียวก็ว่าได้

ทว่าในความเป็นจริงจากปรากฎการณ์ในวันเด็กแล้ว มันกลับเป็นปรากฎการณ์ที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง

เด็กเยาวชนมุสลิมใน3(4)จชต ควรได้รับการสนับสนุน ให้พัฒาาปัญญาตามยุคสมัยที่ควรจะเป็น

เพราะเขาเหล่านั้นหลายคนหรือ จำนวนร้อยละ10 จะมีความฉลาด(ระดับมันสมองชั้นเยี่ยม-ทักษะชั้นเลิศ)ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์สุดยอด

แต่ที่ผ่านมา ยังติดอยู่ในกรอบ

เพราะส่วนใหญ่ เด็กเยาวชนมุสลิมชาย-หญิงฉลาดใน3(4) จชต.ถูก ผู้ใหญ่ ส่งให้เขาเหล่านั้นเข้าเรียนในโรงเรียน “ปอเนาะ” จึงควรได้รับการสนับสนุนให้เรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มากขึ้นๆ

สิ่งที่เราคนไทยทั้งชาติจะต้องพิสูจน์ทราบก็คือ…

_พฤติกรรมที่แท้จริงของเด็กเยาวชนมุสลิมชาย-หญิงใน3(4)จชต จากงานวันเด็กข้างต้น ที่เชื่อได้ว่าน่าจะมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานแห่งโลกในปัจจุบันและในอนาคตอยู่เป็นจำนวนมาก

แต่พวกเขาขาดโอกาสเข้าไปศึกษาในโรงเรียนสายสามัญที่มีการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์อย่างเข้มข้นจริงจัง เพราะยังเน้นที่การเรียนศาสนา

_ที่น่าสนใจคือ นักศึกษามุสลิมชาย-หญิงใน3(4)จชต นั้น เหตุใดเขาเหล่านั้นในจำนวนเกือบทั้งหมดล้วน จึงมุ่งเข้าศึกษาเล่าเรียนในสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยสาขาวิชาสายสังคมศาสตร์(สังคมศาสตร์: รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ ..ศาสนา)

มากกว่า ความสนใจที่จะเข้าทำการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ. วิศวกรรมศาสตร์!

และ มักนิยมออกไปศึกษาหาความรู้ในต่างประเทศในแขนงสาขาสังคมศาสตร์/ในสาขาวิชาศาสนาอิสลาม

ไม่ค่อยสนใจศึกษาต่อในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์:วิศวกรรมกันอย่างจริงจังไม่แล้วกลับมาพัฒนา3(4)จชต ให้เป็นดินแดนแห่งวิทยาศาสตร์ใหม่ ภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตใหม่/ศาสนาใหม่/ศิลปะใหม่!!!

เหตุผลใด เด็กเยาวชนมุสลิมชาย-หญิงใน 3(4) จชต /นักศึกษามุสลิมชาย-หญิงใน 3(4) จชต ต่างจึงไม่นิยมเข้าศึกษาเล่าเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์:เทคโนโลยี??? จึงน่าสนใจศึกษา

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวข้างต้น นั้น

แตกต่างจาก พฤติกรรมของเด็กเยาวชนมุสลิมชาย-หญิงในงานวันเด็กที่จัดขึ้นในฐานบินฯ บ่อทอง ปัตตานี (11012020) อย่างมาก คล้ายๆกับ วันเด็กปีที่ผ่านมา

เหตุผลหนึ่ง อาจเป็นเพราะ
การปกครองส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค-รวมถึง การปกครองส่วนท้องถิ่น(ผู้นำท้องถิ่น)ใน3(4) จชต นั้น ไม่มี ผู้นำทางสังคม ที่มีความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์:วิศวกรรม …ก็เป็นไปได้!!!

ถ้าเด็กๆสนใจเรียนวิทยาศาสตร์ บนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติรอบตัวได้. ปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์: เทคโนโลยี-เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอล จะทำให้ภาคใต้พัฒนามากขึ้นในอนาคต

อีกเหตุผล อาจเป็นเพราะ หน่วยงานในระบบความมั่นคง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค..ขาดตรรกะมุมมองในความสำคัญของวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์:วิศวกรรม..ก็เป็นไปได้

จึงได้มองภาพไม่ออก

..นี่มิใช่เฉพาะเพียงปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนมุสลิมชาย-หญิงใน3(4) จชต ของไทยเท่านั้น

ทว่ามันได้เกิดขึ้นไปทั่วทั้งประเทศไทยกับเด็กเยาวชนไทยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาแล้ว!!!

ปรากฎการณ์พฤติกรรมของคน(เด็กเยาวชนมุสลิมชาย-หญิง)ใน3(4) จชต ที่แตกต่างไป จากสภาพสังคมตามยุคสมัยที่ควรจะเป็น/ที่พัฒนาการของมันเองนั้นแตกต่างห่างไปจากยุคสมัยที่ควรจะเป็น..

จึงน่าเป็นห่วงยิ่ง!

เด็กๆ ควรได้เรียนในสิ่งที่สนใจ และดึงความสามารถในตัวพวกเขา ในด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ออกมา แต่เขายังต้องเรียนตามกรอบ เดิมๆ

ดังนั้น ปรากฎการณ์เด็กเยาวชนมุสลิมชาย-หญิงปรากฎตัวในงานวันเด็ก ณ ฐานบินฯ บ่อทอง ปัตตานี นั้น สื่อให้เห็นว่าความเป็นจริงในชีวิตประจำวันกับวิธีการปฎิบัติในการนำพาสังคมใน3(4)จชต นั้น มันผิดเพี้ยนไปโดยสิ้นเชิง

“เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!