วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ถอดรหัส ธีม แฝง “วันเด็กทัพฟ้า “ หวังสร้างคน -สร้างจิตวิญญาณ-สร้างสำนึกให้เด็ก ชี้ ให้รู้จัก พี่ๆทหารอากาศ -ได้สัมผัส ยุทโธปกรณ์ หวังกระตุ้น คิดค้นวิจัยทดลอง และ ให้รู้สึกว่า เด็กๆ เป็นเจ้าของ กองทัพอากาศ เช่น กัน

 

เช้าวันนี้ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ 11012020 ที่กองบิน6 ดอนเมือง พบปะเด็กๆ โดยที่ ทอ. จัดเครื่องบิน มาตั้งแสดง และบินโขว์ โดยมีพี่ๆทหารอากาศ ทั้ง นักบิน และอากาศโยธิน มาดูแลน้องๆ
——-

ขณะที่ “เสืออากาศ24/7” ถอดรหัส
ทำไม งานวันเด็ก ทหารต้องจัดโชว์ แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์

งานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ 11012020 ….การที่ ทอ.จัดงานวันเด็กขึ้นในทุกๆปี ณ ที่ตั้ง…ดอนเมือง และ กองบิน ในต่างจังหวัด นั้น

กองทัพอากาศได้เน้นในเป้าหมายหลัก 2 ประการ
คือ สร้างคน และ สร้างจิตวิญญาณและสร้างสำนึกให้เกิดแก่เด็กเยาวชน

ทั้งนี้ การสร้างคน : สร้างเด็กเยาวชนของชาติ ด้วยการให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่อยู่รอดมาได้ และมีความมั่นคงยั่งยืนอันเนื่องมาจากว่าประเทศไทยเรา มีทหาร(อากาศ)ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาบ้านเมือง/ปกป้องผลประโยชน์ของชาติมาโดยตลอด จาก ส่วนพิพิธภัณฑ์ ทอ.

เพื่อให้เด็กๆสัมผัสโดยตรงกับกองทัพอากาศ. โดยตรงกับข้าราชการทหารอากาศทุกระดับ-

และ กับอาวุธยุทโธปกรณ์ในครอบครอง-กับระบบการทำงาน ที่เป็นเสมือนกับว่ากองทัพอากาศนั้น เป็นเม็ดเลือดขาว ที่มีพลัง อันถือเป็นภูมิคุ้มกันแข็งแกร่งของชาติ ดังเช่นในพื้นที่ลานจอด/โรงเก็บเครื่องบิน)

และเพิ่อให้เด็กเยาวชนรู้ว่าการปกป้องบ้านเมือง ถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นเด็กเยาวชนหรือเป็นผู้ใหญ่ อันหมายถึง ท้องฟ้า

และให้สัมผัสเทคโนโลยียุคใหม่ที่เด็กเยาวชนต้องสัมผัส -ต้องใช้งาน -ต้องทำการพัฒนาต่อยอดให้มันฉลาดและล้ำสมัยเมื่อเขาเหล่านั้นเติบใหญ่ขึ้นมาในอนาคต จากการศึกษา และชม อุปกรณ์เครื่องบิน/อุปกรณ์ยุทโธปกรณ์

ให้เด็กเยาวชนรับรู้ว่ากองทัพอากาศ เป็นทรัพย์สมบัติส่วนกลางของชาติที่คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของ

ซึ่งปัจจุบันทหาร(อากาศ)มีหน้าที่ดูแลปรนนิบัติ อาวุธยุทโธปกรณ์ทุกชิ้น เท่านั้น

และให้เด็กเยาวชนรู้ว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัย คือฐานรากของกำลังทางอากาศที่เขาเหล่านั้นจะต้องขวนขวายเรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อจะได้คิดค้นวิจัยทดลองทดสอบผลิตสร้างมันขึ้นมาใช้งานเองในอนาคต จากการชม ระบบอากาศยานที่ทันสมัย)

และเพิ่อให้เด็กเยาวชนเห็นว่า. กำลังทางอากาศ โดยกองทัพอากาศมีขีดความสามารถสูงสามารถปฏิบัติภารกิจนานาประเภท ทั้งภารกิจทางทหารและภารกิจทางพลเรือน จากการแสดงการบิน นานาชนิด)

อีกประการคือ การสร้างจิตวิญญาณและสร้างสำนึกให้เกิดแก่เด็กเยาวชน ให้รู้จักหน้าที่พลเมืองดี-เป็นคนมีวินัยและยินดีที่จะเป็นทหารรับใช้ชาติ จากการที่ได้เห็นข้าราชการทหารอากาศในเครื่องแบบ

เพิ่อให้รักบ้านรักเมือง-จงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองอันประกอบด้วยสถาบันทั้ง3สถาบัน (คำขวัญ-คำปฏิญาณ)

ให้มองเห็นว่าทหาร(อากาศ)คือภาคส่วนสำคัญของชาติบ้านเมืองและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่จะขาดซึ่งกันและกันมิได้(ครอบครัว-ลูกหลาน)

ให้สัมผัสว่าทหาร(อากาศ)แท้จริงแล้วก็คือประชาชนคนหนึ่งที่สวมเครื่องแบบเข้ามาทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมือง

อันหมายถึงว่าคนทุกคนในชาติแท้จริงแล้วก็ คือคนเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกัน ต้องรักสมัครสมานกัน อันจะนำสู่สนธิพลังสู่ความเป็นปึกแผ่นสามัคคีกันของคนในชาติ(การให้การต้อนรับ/การให้ความเป็นกันเอง/การเลี้ยงดู แบ่งปันความสุข/การแจกของขวัญของที่ระลึก)

การลงทุนทำการบินเป็นกรณีพิเศษในวันเด็กของทุกปีนั้น จึงมีค่ายิ่งมากกว่าที่คิดเพราะว่ามันคือการลงทุนสร้างคนในเวทีสังคมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวพันกับทุกองค์ประกอบในทุกบริบทของสังคม

การลงทุนสร้างคนโดยเฉพาะการลงทุนสร้างเด็กเยาวชนให้เป็นคนดีของบ้านเมืองจึงถือเป็นความสำคัญยิ่งยวดที่คนไทยทุกคนต้องเห็นพ้องต้องกัน

วันเด็กของทุกปีจึงถือเป็นวันสำคัญยิ่งของชาติไทยเรา. ที่เราคนไทยจะต้องให้ความสำคัญและจะต้องร่วมกันดำรงรักษาสิ่งดีงามนี้ไว้…

“เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!