วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

รถ First Win II ของ ชัยเสรี ..ก็มางานวันเด็ก กลาโหม

 

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม และ บิ๊กปั้ม พลเอก นภนต์ สร้างสมวงศ์ รองปลัดกลาโหม ขึ้นชม ภายใน รถเกราะ First Win ของ ชัยเสรี ที่นำมาจัดแสดง ในงานวันเด็กกลาโหม

โดยมีลูกหลานของกำลังพล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด สป. ร่วมงานที่ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)

มีการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ ที่เด็กๆ ชื่นชอบ สามารถสัมผัสและทดลองนั่ง โดยมีพี่ๆ ทหารคอยให้คำแนะนำ

 

error: Content is protected !!