วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

สานฝัน นักบิน

 

“ผบ.ทอ.”จัด วันเด็ก หวังสร้างแรงบันดาลใจ น้องๆ ให้โตขึ้น เป็นนักบินทอ. สนใจ การบิน-เทคโนโลยี -การทหาร

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย หมอมง แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี2563 ที่ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง

เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของรัฐบาล และส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าชมการแสดงทางทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก มานัต กล่าวใน ตอนหนึ่งว่า “ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีไปยังเด็กและเยาวชนที่รักทุกคน

ขอให้รู้ว่าทุกๆ คน คือความหวังเป็นพลังอันยิ่งใหญ่และเป็นอนาคตของประเทศชาติ ขอให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตน ซึ่งหน้าที่อันสำคัญนี้ คือ การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียรใฝ่หาความรู้ เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน และมุ่งมั่นทำความดี ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ที่ว่า เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

สำหรับปีนี้ กองทัพอากาศ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติทั้งที่ตั้งดอนเมืองและต่างจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนที่ตั้งดอนเมืองนั้น ได้กำหนดจัดกิจกรรมรวม ๔ จุด ประกอบด้วย
๑) บริเวณลานจอดเครื่องบิน ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ดอนเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานหลัก
๒) พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน
๓) สนามกีฬาสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
๔) สนามบินเล็กกองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกองทัพอากาศในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมทั้งภาคอากาศและภาคพื้น สำหรับกิจกรรมภาคอากาศ ประกอบด้วย การบินแสดงสมรรถนะของเครื่องบินรบ การบินประกอบหมู่ การบินโจมตีทางอากาศ การบินค้นหาและช่วยชีวิต เป็นต้น

ส่วนกิจกรรมภาคพื้น มีการตั้งแสดงอากาศยานแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศ การจัดแสดงยุทโธปกรณ์ การแสดงทางทหาร การแสดงของนักเรียนทหาร การแสดงของสุนัขทหาร การแสดงบนเวที และการจัดนิทรรศการของกองทัพอากาศและหน่วยงานภายนอก

ทั้งนี้ เพื่อสานฝัน สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในด้านการบิน เทคโนโลยี และการทหาร ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด

พร้อมทั้งสอดแทรกสาระความรู้ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามัคคี และการรู้หน้าที่พลเมืองที่ดี

error: Content is protected !!