วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ผบ.ทอ.Jetta นักบิน F5

 

“ผบ.ทอ.” ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ระบายสี เครื่องบินรบ แบบF5E ที่ “บิ๊กนัต” ถือเป็นนักบิน รุ่นนี้ ด้วย มีcall sign ว่า “Jetta”

ในงานวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย หมอมง แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี2563 ที่ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง

เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของรัฐบาล และส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าชมการแสดงทางทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก มานัต กล่าวใน ตอนหนึ่งว่า “ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีไปยังเด็กและเยาวชนที่รักทุกคน

ขอให้รู้ว่าทุกๆ คน คือความหวังเป็นพลังอันยิ่งใหญ่และเป็นอนาคตของประเทศชาติ ขอให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตน ซึ่งหน้าที่อันสำคัญนี้ คือ การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียรใฝ่หาความรู้ เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน และมุ่งมั่นทำความดี ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ที่ว่า เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

 

error: Content is protected !!