วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

ลุงกบ-ป้าตั๋น” ร่วมงาน วันเด็ก ทัพไทย มาที่เดียว ครบ3 เหล่าทัพ …แถมให้สาระความรู้เพียบ!

11 ม.ค. 2020
143

 

ปกติ…. ก็รักเด็กๆ อยู่แล้ว เพราะมีหลานๆ และพาหลานไปเที่ยวตลอด… วันนี้ บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อม คุณตั๋น จิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองทัพไทย สวมบท “ลุงกบ-ป้าตั๋น” ร่วมงาน วันเด็ก กองบัญชาการกองทัพไทย และจัดแสดง กิจกรรมของทหาร ที่ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งใช้แนวคิด Edutainment (ความรู้คู่บันเทิง) โดยน้อมนําพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และการให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวความคิด “เด็กไทย…รักษ์โลก” (Kids Save to the world)

รวมทั้งนโยบาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเป็น Digital HQ เพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 มาบูรณาการ โดยเน้นความเรียบง่าย คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีรูปแบบการจัดพื้นที่การเรียนรู้

“การเรียนรู้สู่นวัตกรรม” สร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะ หล่อหลอมกระบวนการ ทางความคิด ทัศนคติ แนะแนวทางเพื่อให้เยาวชนก้าวเข้าสู่การเป็นรั้วของชาติ โดยร่วมกิจกรรมผ่านสถาบันการศึกษาสายทหารอาชีพ

และการแสดงแสนยานุภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ ในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ โดยใช้การปฏิบัติการร่วมสามเหล่าทัพ พร้อมเผชิญสถานการณ์ทุกรูปแบบ ภายใต้การอํานวยการของกองบัญชาการกองทัพไทย

การแสดงสมรรถนะการบินผ่าน ของอากาศยานกองทัพอากาศ และการแสดงระบบการตรวจสอบและเตรียมการป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ของศูนย์ไซเบอร์ทหาร

มีการจัดแสดงสนามตรวจค้น ทุ่นระเบิดจําลอง การแสดงความสามารถของสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและสุนัขแสนรู้ กิจกรรมพรางหน้า และการฝึกลาดตระเวน การยิงปืนแบบ BB gun

และจัด แสดงยุทโธปกรณ์และเครื่องกลในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การบรรเทาภัยพิบัติให้แก่ประชาชน และการฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

มีการฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ การจัดแสดงขบวนพาเหรด การจัดแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีของนักเรียนเตรียมทหาร และการแสดงของเหล่าทัพ

error: Content is protected !!