วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

“ตักบาตร2 แผ่นดิน ไทย – กัมพูชา

09 ม.ค. 2020
239

 

“ผบ.กองกำลังสุรนารี- รองผบ.ภท.4 เขมร นำ ตักบาตร2 แผ่นดิน ตามประเพณี สร้าง ความปรองดองของสองแผ่นดิน พร้อมเปิด จุดชมวิว “ผาพญากูปรี”

บิ๊กมืด พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร 2 แผ่นดิน ไทย – กัมพูชา ร่วมกับ พลโท โส ณารา รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 ประเทศกัมพูชา เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน และรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทั้ง 2 ประเทศ วันนี้ 9 มกราคม 63 ที่ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

นิมนต์ พระสงฆ์ ไทย และกัมพูชาจำนวน 67 รูป ร่วมในพิธี

โดยมี พระครูโกศลสิกขกิจ(พุฒ วายาโม) เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์,เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีและผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 ประเทศกัมพูชา ได้เดินทางร่วมเป็นประธานในพิธ๊เปิดป้ายจุดชมวิว “ผาพญากูปรี” เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์จุดชมวิวผาพญากูปรี แหล่งท่องเที่ยวชายแดนในพื้นที่ อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยในงานมีการจัดแสดงแลกเปลี่ยนศีลปวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชมด้วย

error: Content is protected !!