วันพุธ, 22 กันยายน 2564

“เสืออากาศ 24/7” คอลัมนิสต์ ประจำเพจ มองสถานการณ์ สหรัฐอเมริกา กับ อิหร่าน

มอง สหรัฐ
มอง อิหร่าน
บทเรียน ไทย
ปลุก การสร้างปัญญา ไทยเอง
อย่าพึ่ง แต่มหาอำนาจ
จะตกอยู่ในวังวนสงคราม
ชี้ ไม่ใช่ฝรั่ง ผมสีทอง-ตาสีฟ้า จะมีปัญญาเหนือกว่า มุสลิม หรือคนผิวเหลือง
แต่สำคัญที่ ได้ใช้ ได้พัฒนา ปัญญาของตนเอง หรือไม่
เหตุเพราะ อิหร่าน พึ่งพาแต่ น้ำมัน
ชี้ไทย อยู่ในวังวนของสงคราม :อิหร่าน-สหรัฐ…แต่จะได้บทเรียนสำคัญ

 

เรื่อง…วังวนสงคราม : อิหร่าน/อิรัก-อิสลามแห่งทะเลทราย กับ บรรดามหาอำนาจตะวันตก..

ก_มหาอำนาจ ผู้มีปัญญาเหนือกว่า
ข_ปัญญา คนในชาติที่ด้อยกว่าปัญญาของมหาอำนาจต่างชาติ

ก ข นี่คือ สาเหตุแห่งปัญหาความขัดแย้ง และ สงครามที่เกิด ยืดเยื้อ บนดินแดนทะเลทราย แห่งโลกใบนี้

มูลเหตุ…

0_ดินแดน ถือเป็นสาเหตุมูลฐาน

อิสราเอล สหรัฐฯ อังกฤษ กับ ISIS วางแผนสร้างดินแดนแห่งใหม่(ของอิสราเอล)ขึ้นมาในใจกลางตะวันออกกลาง

ปัจจุบันคือการต่อสู้และยังเป็นการต่อสู้ต่อเนื่องต่อไป ไม่มีวันสิ้นสุด

A_น้ำมัน/ปิโตรเลียม ถือเป็น มูลเหตุเดิมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในดินแดนตะวันออกกลาง

ปัจจุบันมันมิใช่สาเหตุหลักอีกต่อไปแม้ว่าจีน-ยุโรป-สหรัฐ-เอเชีย…ยังคงต้องการ(แย่งชิง)น้ำมัน/ปิโตรเลียมอยู่มาก ก็ตาม

แต่ก็อีกไม่นานนัก

การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ-การทหาร(ของมหาอำนาจ)มิได้ใช้อุตสาหกรรมหนักที่ใช้น้ำมัน/ปิโตรเลียมเป็นต้นทุนให้เป็นเครื่องมือนำอีกต่อไป

เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอล: AIl Big Data ต่างหากที่เป็นเครื่องมือนำของการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ-การทหาร .. มันเข้ามาแทนที่ผลประโยชน์ด้านน้ำมัน/ปิโตรเลียม

B_เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลที่เกิดจากปัญญามนุษย์ที่ถูกฝังติด(Embedded)เข้าไปในปัจจัยดำรงชีพฉลาด8ประการ

พลังงานฉลาด มันคือเครื่องมือแข่งขันทางเศรษฐกิจ-การทหารและอีก6พลังอำนาจของชาติในโลกแห่งยุคอนาคต

อิหร่านก็เช่นกัน อิหร่านต้องอุปโภคบริโภคบรรดาปัจจัยดำรงชีพ8ประการที่มันเกิดมาจากปัญญาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอล

เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลที่เหนือชั้นกว่าจึงเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นมหาอำนาจในโลกอนาคต ที่สหรัฐ จีน รัสเซีย อินเดีย ยุโรป..ที่ต่างกำลังลงมือแข่งขันกันอย่างเข้มข้น โดยอาศัยดินแดนทะเลทรายเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ

ประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายโดยเฉพาะประเทศมุสลิมในตะวันออกกลาง

รวมถึงประเทศในเอเชียด้วยนั้นหมดหนทางสู้ในเชิงปัญญา

อันที่จริง มุสลิมกับชนชาติผิวเหลืองนั้นสามารถสร้างปัญญาและใช้ปัญญาขึ้นมาสู้มหาอำนาจได้

เพียงแต่ว่าชนชาติเหล่านี้ มิเพียรพยายามลุกขึ้นมาต่อสู้ ต่างยังคงยินดีที่จะพึ่งพามหาอำนาจอยู่ต่อไป

โดยคิดแต่เพียงว่ามหาอำนาจ ผมสีทอง-ตาสีฟ้านั้น เก่งกว่าอยู่เสมอ

ข้อเท็จจริงทางธรรมชาติมิได้เป็นเช่นนั้น ชนชาติมุสลิมกับชนชาติผิวเหลือง อาจมีความฉลาดกว่าชนชาติตะวันตกก็ได้

อิหร่าน หมดหนทางสู้…?

_อิหร่านน่าจะหมดทางสู้เนื่องจากปัญญามีน้อยกว่า และมีด้อยกว่า สืบเนื่องมาจากว่า ที่ผ่านมายาวนานไม่เคยสร้างปัญญากับใช้ปัญญาบนธรรมชาติในดินแดนของตนเองดังที่กล่าวข้างต้น

_มุสลิมอื่นๆ ก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมประเทศฝ่ายตรงข้ามกับสหรัฐและ/หรือมุสลิมประเทศฝ่ายเดียวกันกับสหรัฐ…ต่างก็หมดหนทางสู้สหรัฐผู้มีปัญญาเหนือกว่า

ด้วยความหมดหนทางสู้ของมุสลิมในตะวันออกกลางผู้ซึ่งมีปัญญาน้อยกว่า จึงทำให้สหรัฐ/อังกฤษ/คานาดา/อิสราเอล-รัสเซีย-จีน-ยุโรป เลือกที่จะใช้”ตะวันออกกลาง” เป็นสมรภูมิรบ สำหรับทดลองทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลที่ซ่อนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ-การทหาร/ในอาวุธยุทโธปกรณ์..อยู่ต่อไป

โดยที่ชนชาติมุสลิมเหล่านี้มิสามารถสร้างและดำรงอธิปไตยของตนเหนือดินแดนของตนไว้ได้

เป้าหมายแห่งสงครามอิหร่าน-สหรัฐ/อิสราเอล

ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐกับของพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลฝังติด(Embedded)ในอาวุธยุทโธปกรณ์..เฟื่องฟูขึ้นตามมาแน่นอนบนการเปิดสงครามครั้งนี้

ระบบเศรษฐกิจของรัสเซีย-ของจีน-ของยุโรป..-ของอิสราเอล..ก็ได้รับอานิสงส์ดีขึ้นตามมาแน่นอน

เงินดอลลาร์ไหลเวียนไปทั่วทั้งโลก

€ ศักยภาพทางการทหารของสหรัฐฯ กับของพันธมิตรที่บรรดาอาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งหลายถูกฝังติด(Embedded)ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลที่ฉลาดกว่า…มีความเหนือชั้นกว่า..แข็งแกร่งขึ้นมาทันทีอย่างแน่นอน

€ศักยภาพทางการทหารของรัสเซีย-ของจีน-ของประเทศผู้ค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ในยุโรป-ในเอเชีย..ดีขึ้นตามมาอย่างแน่นอนเช่นกัน

วังวน

_อิหร่านและชาติตะวันออกกลางยิ่งต้องขายน้ำมัน/ปิโตรเลียมกันต่อไป รายได้ทั้งหมดถูกนำไปใช้ในการจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ มาจากต่างประเทศ ที่แม้มันด้อยชั้นกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศมหาอำนาจผู้ผลิต ก็ตาม

_อิหร่านและชาติมุสลิมได้ขายทำเลที่ตั้ง(ขายความเป็นจุดศูนย์กลาง/ภูมิประเทศ …)อันเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจให้กับมหาอำนาจสามารถเข้าไปสร้างเป็นรายได้บนการค้าขายสินค้านวัตกรรมฉลาดทางด้านปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/
พลังงานรูปแบบใหม่ของชาติตะวันตก โดยที่บรรดาชนชาติตะวันออกกลางนั้นไม่สามารถคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานขึ้นมาได้

อิหร่านกับบรรดาชนชาติมุสลิมแห่งทะเลทราย ถือว่าได้แพ้สงครามปัญญาไปแล้ว แม้สงครามเข่นฆ่าชีวิตมนุษย์ เพิ่งเริ่มจะเกิดขึ้นมา(ใหม่)อีกครั้งในครั้งนี้ เสมือนเป็นตามวงรอบที่มันเคยเกิดขึ้นมาอยู่เสมอ

อิหร่านกับชนชาติมุสลิมทำหน้าที่แต่เพียงว่า ใช้แรงกายเข้าสู้รบในสงครามกับมหาอำนาจ และลงมือทำการรีดเค้น ทรัพยากรธรรมชาติ: ขุดน้ำมัน/ปิโตรเลียมไปขายหารายได้ไปหล่อเลี้ยงตนเอง มันคือวังวนที่ไม่มีวันจบสิ้น

ประเทศด้อยพัฒนาอื่นๆเฉกเช่นประเทศไทย ..ก็เช่นกัน ต่างล้วนได้แพ้สงครามปัญญา ต่อมหาอำนาจไปเสียสิ้น

รอแต่เพียงว่าสงครามเข่นฆ่าชีวิตมนุษย์จะเกิดขึ้นเมื่อใด ในดินแดนแห่งนี้อีกเท่านั้นเอง!

สงครามปัญญา
_สงคราม: ฝ่ายอิหร่าน/อิรัก(บางส่วน)/รัสเซีย… กับ ฝ่ายสหรัฐ/อิรัก(บางส่วน)/อิสราเอล/ซาอุดีอาระเบีย/สหรัฐอาหรับอิมิเรต/พันธมิตร… ที่ทำการสู้รบกันด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความฉลาดต่างกันโดยสิ้นเชิง

อันเสมือนว่าเป็นการทำสงครามกันด้วยการทำการรบทาง”ปัญญาที่เหนือกว่า”นั้นจึงเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้(สัปดาห์ที่2ของมกราคม2563)

€อิหร่านกับพันธมิตร…ยิ่งต่อสู้มาก ยิ่งพ่ายแพ้และสูญเสีย
@อิหร่านยิ่งต้องขายน้ำมัน/ปิโตรเลียมมากขึ้น
@ อิหร่านต้องนำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศมากขึ้น

€จีน-ยุโรป-อินเดีย …ขอเป็นผู้ชมการแสดงอยู่ชั่วขณะ..ต่างรอผลการแข่งขันเกี่ยวกับผลผลิตทางปัญญาบนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลที่ว่า “ของใครจะเหนือชั้นกว่า???” และตนเองจะทำอย่างไรบนสงครามทางปัญญาที่มันในสุดท้ายแล้ว ก็ออกมาในรูปแบบของการเข่นฆ่ามนุษย์ครั้งนี้

เชื่อว่าบรรดามหาอำนาจทางทหารอื่นๆกับบรรดามหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหลายนั้นต่างคิดวิเคราะห์กันได้ บนสงครามปัญญาครั้งนี้และมันก็จะเป็นหนทางปฏิบัติใหม่ของ แต่ชาติข้างต้นที่จะต้องสร้างปัญญาชาญฉลาดกว่าสู่ความเหนือชั้นกว่าให้กับตนเองและใช้ปัญญาดังกล่าวอย่างเข้มข้นในการป้องกันสงครามปัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้

ต่างเพียรพยายาม มิให้วังวนแห่งสงครามเกิดขึ้นในประเทศของตน

อิหร่าน
_เคยใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐ(F-4 F-5…จรวดนานาชนิด ปืนนานาประเภท)

ปัจจุบันอิหร่าน แม้ได้เพียรพยายามลงมือพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพใช้งานได้(สามารถใช้ในการทำการบินได้)

แต่มันก็มิได้ฉลาดมากพอหากเปรียบเทียบกับอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐ เนื่องจากอิหร่านมิเคยสร้างปัญญาทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ฉลาดมาก่อน…

ด้วยความเหนือชั้นกว่าทางปัญญาในรูปของเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลของสหรัฐ ที่มีเหนือกว่าอิหร่านนั้นทำให้สหรัฐ(กล้า)เปิดการรบครั้งนี้ อย่างมิต้องสะทกสะท้าน

อิหร่าน
_มุสลิมแห่งดินแดนทะเลทรายแม้มีครอบครองน้ำมัน/ปิโตรเลียมมากมายแต่อิหร่านก็มิเคยสร้างปัญญาและใช้ปัญญาของตนบนทรัพยากรธรรมชาติ: น้ำมัน/ปิโตรเลียมดังกล่าวมาก่อน

กล่าวคือ อิหร่านมิได้สร้างปัญญาและใช้ปัญญาบนทรัพยากรธรรมชาติในครอบครองกับบนดินแดนภูมิประเทศของตนเองที่เป็นเจ้าของมาเป็นระยะเวลายาวนาน

อิหร่านได้แต่ขายน้ำมัน/ปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกหารายได้เข้าประเทศ การสร้างความกินดีอยู่ดีบนวิถีชีวิตในดินแดนทะเลทรายก็มิได้ถูกสร้างขึ้นมา

อิหร่านกับมุสลิมตะวันตกเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนบนทะเลทราย ไปเป็นวิถีชีวิตตะวันตก บนดินแดนทะเลทรายขึ้นมาแทน

โดยนำเข้าปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานรูปแบบใหม่มาจากต่างประเทศ:มาจากตะวันตก-มาจากตะวันออกทั้งสิ้น (ไม่ต่างกับประเทศไทยที่ผ่านมาและในปัจจุบัน)

เงินทองที่ได้มาจากการขายน้ำมัน/ปิโตรเลียมถูกนำมาซื้อปัจจัยดำรงชีพ8ประการ โดยเฉพาะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์/ซื้ออาหาร/ซื้อเทคโนโลยี ทั้งหลายมาจากต่างประเทศ เงินทั้งหมดไหลออกนอกประเทศ อิหร่านกระทำเพียงเท่านี้ ไม่มากไปกว่านี้ (เช่นเดียวกันกับไทย)

ความยากจนจึงปกคลุมอิหร่าน ยังไม่รู้เลยว่าวันใดที่น้ำมัน/ปิโตรเลียมหมดไปจากอิหร่านแล้ว อิหร่านจะอยู่รอดต่อไปได้อย่างไร (เฉกเช่นไทยเมื่อถึงวันแห้งแล้งเป็นทะเลทราย)

อิหร่านเริ่มอพยพหนีทะเลทรายมาอาศัยใช้ชีวิตในประเทศไทย ดังที่มันได้เริ่มต้นในปัจจุบัน

ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่อิหร่านเท่านั้นบรรดากลุ่มชาติพันธ์ุ…อาฟริกันนิโกร คนแก่ชรา จากยุโรป-จากสหรัฐ-จากออสเตรเลีย…ต่างอพยพเข้ามายึดที่ดินในประเทศไทยแล้วจำนวนมาก
ขณะที่คนไทยผู้ยากจน ขาดโอกาสนี้จนสิ้น

ในทางตรงกันข้าม : คนไทยต้องดิ้นรนแบกสังขารอันบอบบางไปทำงานหาเงินอยู่ในอิหร่าน-ในตะวันออกกลางในดินแดนทะเลทราย

ซึ่งสุดท้ายคนไทยก็จำเป็นต้องต่อสู้ทำมาหากินในต่างแดน/ในอิหร่านเพื่อความอยู่รอด แม้ว่าถิ่นบ้านเกิดเมืองนอนบ้านเกิดในทุกจังหวัดในประเทศไทย จะมีความอุดมสมบูรณ์มากมายหลายเท่ากว่าในอิหร่าน/ในตะวันออกกลาง อันเป็นดินแดนทะเลทรายก็ตาม ..

เราคนไทยไม่ได้สร้างปัญญา/และเราคนไม่ได้ใช้ปัญญาบนทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย เฉกเช่นที่อิหร่านกับมุสลิมในดินแดนตะวันออกกลางมิได้สร้างปัญญาและใช้ปัญญาของตนบนน้ำมัน/ปิโตรเลียม..ฉันใด-ฉันนั้น)

อิหร่านขายน้ำมันให้ไทย อิหร่านได้เงินจากไทย อิหร่านนำเงินที่ได้ไปจ้างแรงงานไทย อิหร่านนำเงินที่ได้มาซื้ออาหารจากไทย

แรงงานไทยได้เงินอิหร่าน เกษตรกรไทยได้เงินจากอิหร่าน พ่อค้าวาณิชชาวไทย ได้เงินจากการค้าขายกับอิหร่าน…

ไทยเป็นวงจรสำคัญของอิหร่านในวิถีชีวิตใหม่ของชาวอิหร่านในดินแดนทะเลทราย

อิหร่านสามารถต่อสู้ทำครามกับสหรัฐ/อิสราเอลอยู่ได้ ก็ด้วยมีไทยเป็นส่วนหนึ่งของวงจรนี้ มันเป็นวังวนของสงคราม

สงครามแห่งปัญญาของไทยในอาเซียน/ในเอเชีย

0-แผ่นดินไทยบนดินแดนสุวรรณภูมิ ที่เป็นทรัพย์สมบัติของชนชาติไทย ต้องได้รับการปกป้องรักษามิให้ตกไปอยู่ในมือของชนชาติอื่นใด

1-การสร้างปัญญาไทยและใช้ปัญญาไทยบนทรัพยากรธรรมชาติของไทยที่อุดมสมบูรณ์

ปัญญาไทยแห่งยุคสมัยที่ควรจะเป็นมาจากมันสมอง-ทักษะของคนไทยถือเป็นยิ่งยวดเพื่อขจัดวังวนความแตกต่างทางปัญญาระหว่างไทยกับมหาอำนาจทางทหาร/มหาอำนาจทางเศรษฐกิจมิให้มีสภาพการณ์เช่นเดียวกันกับอิหร่าน/มุสลิมในตะวันออกกลางแห่งดินแดนทะเลทราย

2-การสร้างปัญญาไทยกับใช้ปัญญาไทยผลิตสร้างปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานรอบตัวที่มันทั้งหมดถูกฝังติด(Embedded)ด้วยซอฟต์แวร์ฉลาดแห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลโดยเฉพาะบรรดาอาวุธยุทโธปกรณ์ฉลาดที่มันสร้างความเหนือชั้นกว่าได้อย่างดีเยี่ยม

ความเหนือชั้นกว่าของอาวุธยุทโธปกรณ์นั้น คือภูมิคุ้มกันชั้นเลิศที่สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการขจัดวังวนแห่งสงคราม/ความขัดแย้งให้สิ้นไปจากดินแดน/ไปจากภูมิภาคได้

ถึงวันนั้นบรรดามหาอำนาจทางทหาร/มหาอำนาจทางเศรษฐกิจก็จะมิสามารถเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของไทยได้

วังวนของสงครามความขัดแย้งก็จะสิ้นสุดลง

ภาพในอนาคตของประเทศไทยน่าจะเป็นเช่นนี้

วังวนของสงคราม :อิหร่าน-สหรัฐ/อิสราเอล/อังกฤษ…

สอนคนไทยได้มากทีเดียว

“เสืออากาศ 24/7”

error: Content is protected !!