วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“ปลัดฯกลาโหม” นำทีมกลาโหม และครอบครัว ทำบุญปีใหม่ ..นิมนต์ 16 พระวิปัสสนากรรมฐานสายวัดป่า เจริญพระพุทธมนต์…..สุดอิ่มบุญ !! ตรงกับวันเกิด 9 มค. พอดี ด้วย

อิ่มบุญ!!

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย คุณเปิ้ล รมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระกลาโหม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และฟังธรรมเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563

โดยนิมนต์พระวิปัสสนากรรมฐานสายวัดป่า จำนวน 16 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง และกำลังพล จำนวน 780 นาย เข้าร่วมพิธี ณ ห้องสนามไชย 1 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)

สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ในครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลของแก่กำลังพล ในการเริ่มต้นที่ดีในในวันขึ้นปีใหม่และยังตรงกับวันเกิด 59 ปี ของ พลเอกณัฐ ด้วย

error: Content is protected !!