วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

ทัพฟ้า ส่ง T-50 เครื่องบินรบใหม่จากเกาหลี บินโชว์ งานวันเด็ก 2020 ทั้ง F-16 – Gripen -เฮลิคอปเตอร์ EC-725 และ AU-23A…. วันนี้ ซ้อม บินโชว์ ยัน ใช้ท่าบิน ปกติที่ใช้ในการปฏิบัติการบินอยู่แล้ว

 

บิ๊กหมู พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพอากาศ ตรวจความพร้อมของการจัดงาน วันเด็ก 11มค.2563 ที่ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง

วันนี้ ทำการซ้อมการแสดงภาคอากาศ โดยแบ่งเป็น 2 ห้วงเวลา ได้แก่

– ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๑๕ – ๐๙.๐๕ น. ซ้อมการบินผ่านพิธีเปิด โดยเครื่องบินขับไล่แบบ F-16, การบินปล่อยควันสีธงชาติ โดยเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบ AU-23A

การบินต่อสู้ในอากาศและการโจมตีทางอากาศ โดยเครื่องบินขับไล่แบบ F-16

และเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบ T-50 และการบินค้นหาและช่วยชีวิต โดยเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725

– ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๕๐ น. ซ้อมการแสดงสมรรถนะอากาศยาน ของเครื่องบินขับไล่แบบ Gripen

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ กล่าวถึงการดูแลเรื่องนิรภัยการบิน และความปลอดภัย และท่าทาง ในการบินโชว์ของเครื่องบิน นั้นว่า เราบินโชว์ ท่าที่ใช้บินปฏิบัติการ ปกติอยู่แล้ว ไม่ได้ดูว่าเป็นท่ายากหรือ ท่าอันตรายใดๆ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้มีการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ ทั้งด้านการแสดงการบิน และการแสดงภาคพื้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศในปีนี้มีความพร้อมและความปลอดภัยสูงสุด

รวมถึงได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อปรับแผนการบินล่วงหน้า และบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เที่ยวบินพาณิชย์ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

โดยในปีนี้ กองทัพอากาศมุ่งเน้นสานฝัน สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในด้านการบิน เทคโนโลยี และการทหาร ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด

พร้อมทั้งสอดแทรกสาระความรู้ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามัคคี และการรู้หน้าที่พลเมืองที่ดี ตรงกับคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

งานวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพอากาศ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

สำหรับพื้นที่จัดงานส่วนกลาง ได้แก่ บริเวณลานจอดเครื่องบิน ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ดอนเมือง, พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ, สนามกีฬาสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง (ฝั่งตรงข้ามเยื้องกับฝูงบิน ๖๐๑) และสนามบินเล็กกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน)

โดยกองทัพอากาศ ได้จัดพื้นที่จอดรถไว้บริการ ๖ จุด ได้แก่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, หอประชุมกานตรัตน์, หอประชุมกองทัพอากาศ, โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, โรงเรียนจ่าอากาศ และที่จอดรถท่าดินแดง ติดกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งได้จัดรถบริการรับ-ส่ง บริเวณพื้นที่จัดงานด้วย สำหรับต่างจังหวัดสามารถร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพอากาศ ได้ที่โรงเรียนการบินและกองบินต่างๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสาร กำหนดการแสดง พื้นที่จอดรถ เส้นทางบริการรถรับส่ง และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.childrenday.rtaf.mi.th

error: Content is protected !!