วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

กองพันทหารพรานหญิงใต้ หนึ่งเดียว ใน 40 กองพันสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ ร่วมซ้อม ที่ค่ายอดิศร สระบุรี

09 ม.ค. 2020
1299

 

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 พบปะเยี่ยมเยียน
พร้อมให้โอวาทแก่ กำลังพล “กองพันสวนสนามที่ 32” ในพิธีสวนสนาม เนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษก2562 และ สวนสนามถวายสัตย์ปฏิญานตน ในวันกองทัพไทย18 มค.2563

ในการมา ร่วม ฝึกซ้อมการสวนสนาม ที่ ค่ายอดิศร ศูนย์การทหารม้าสระบุรี

ทั้งนี้ โดยจัดกำลังทหารพรานหญิง จาก กองกำลังทหารพราน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( กกล.ทพ.จชต.) เป็น กองพันสวนสนาม เป็น กองพันที่ 32 เพื่อเดินสวนสนามของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในวันกองทัพไทย

อาคารศูนย์การเรียนรู้ ค่ายอดิศร จ.สระบุรี

โดยมี พันเอก คมกฤช รัตนฉายา ผบ.กกล.ทพ.จชต. และพ.อ. หญิง สิรินพรรณ ศรีกุลวงษ์ และ กำลังพลต้อนรับ

error: Content is protected !!