วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

ทหารหมวกแดง

08 ม.ค. 2020
1569

 

“บิ๊กแดง” เข้มเป๊ะ!!สั่งตั้ง ศูนย์ธำรงวินัย แต่ละกองทัพภาค ลงโทษทหารนอกแถว ทำผิดระเบียบวินัย 9ประการ 5 การลงโทษ…. เมื่อถูกลงโทษ ต้องสวมหมวกแดง เป็นอันรู้กัน ว่า ถูกธำรงวินัย

พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยด้านกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ในห้วงวันที่ 7 – 8 มกราคม 2563

โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ต้อนรับและติดตามคณะในพื้นที่

โดยได้เยี่ยมชม อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2 (SR.Park)

และตรวจ ศูนย์ธำรงวินัย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาข้อขัดข้อง

ทั้งนี้ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.
ตั้ง ศูนย์ธำรงวินัย ขึ้นในทุกกองทัพภาค. เพิ่อควบคุมระเบียบวินัย และการวางตัวของกำลังพล

ทั้ง ความประพฤติ การแต่งกาย เครื่องแบบ ต้อง ให้ถูกระเบียบเป๊ะ และสง่างาม

โดยมีกฏการลงทัณฑ์ 5 สถาน ตามฐานความผิด “พระราชบัญญติวินัยทหาร”

เริ่มจาก เบาไปหาหนัก

1.ภาคทัณฑ์ หรือ ทำทัณฑ์บน
2. ทัณฑกรรม ด้วยการ ให้ทำงานสุขา การโยธา อยู่เวรยาม
3. กักตัวให้อยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนี่ง
4. กักขัง ถูกขังในที่ควบคุม
5. จำขัง เข้าเรือนจำทหาร ซึ่งถือว่าเป็นโทษรุนแรงที่สุด

ไม่แค่นั้น ยังมี กฎ 9 ประการ คือ
1. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
2.ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย
3.ไม่รักษามารยาทตามแบบธรรมเนียมของทหาร
4.สร้างความแตกสามัคคีในหมู่คณะทหาร
5. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
6.กล่าวคำเท็จ
7.ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร
8.ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดตามโทษานุโทษ
9. เสพเครื่องดองของเมา จนถึงเสียกิริยา

ขณะถูกลงโทษ จะมีชุดสนาม และหมวกแดง เป็นไปตามแบบแผนของ “ทหารคอแดง” หน่วยเฉพาะหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904(ฉก.ทม.รอ.904) และ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ( ทม.รอ.)
ที่ใช้ในโรงเรียนวังทวีวัฒนา

ในส่วนของกองทัพภาค1 มีศูนย์ธำรงวินัย ที่กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2รอ.)

ส่วน กองทัพภาคที่ 2 ตั้งที่ มณฑลทหารบกที่ 21
ทั้งนี้การ “ธำรงวินัย” ทำได้ทั้งการฝึกทางทหาร การฝึกความเข้มแข็งของร่างกาย การเดินเวร ไม่ว่าจะเป็น นายสิบ จ่า นายพล

ในยุคนี้ทหารต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นตลอด 24 ชั่วโมงไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบ ต้องวางตัวให้เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่ออยู่ท่ามกลางประชาชน การออกสื่อ การลงโซเชียลฯ

error: Content is protected !!