วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

แจกทอง!! สลากกาชาด

“ผบ.ทอ.-หมอมง” ได้ฤกษ์ แจกทอง สลากกาชาด

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย “หมอมง” แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กองทัพอากาศ 2562

ที่ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

โดยได้มอบรางวัลใหญ่ให้กับผู้โชคดี จำนวน ๓ รางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ ๑ ทองคำแท่ง น้ำหนัก ๕๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล และรางวัลที่ ๒ ทองคำแท่ง น้ำหนัก ๒๐ บาท จำนวน ๒ รางวัล

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้จัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ร่วมกับสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยมีการออกร้านในส่วนของกองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทย และแสดงผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานด้านวิชาการและการสันทนาการ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งหมด ๒๔๘ รางวัล ซึ่งได้ทำการออกรางวัลไปในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

error: Content is protected !!