วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

“บิ๊กป้อม” ประชุมกรรมการ นโยบายประมงแห่งชาติ ครั้งแรกหลัง นายกฯมอบ ให้คุมแทน “จุรินทร์” สั่ง บังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม ย้ำ ทำประมงยั่งยืน ทุกมิติและเป็นสากล

08 ม.ค. 2020
213

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งแรก หลัง นายกฯ มอบหมาย

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก ประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ได้รับทราบประเด็นที่สำคัญได้แก่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่1 / 2563 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ปฎิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ลงวันที่ 2 ม.ค.63

และรับทราบสถานการณ์ เกี่ยวกับการทำประมงและแรงงานภาคประมงในภาพรวมซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำประมงมีความยั่งยืน ต่อไป

คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติที่ผ่านมา จำนวน 5 คำสั่ง

พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมง

รวมทั้งเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คณะกรรมการฯ เร่งกำกับและตรวจสอบ การปฎิบัติงาน พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการบูรณาการการทำงานเพื่อให้การสืบสวนจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

ทั้งปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมง โดยบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม ต่อผู้ที่กระทำความผิด ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐเองด้วย

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่พยายามแก้ปัญหาการทำประมงให้ถูกต้องตามกฎหมายในทุกมิติและเป็นสากล

error: Content is protected !!