วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“ลุงแดง” สั่งจัดงาน วันเด็ก สร้างแรงบันดาลใจ

08 ม.ค. 2020
252

สร้างรักสามัคคี เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ จิตอาสาพระราชทาน…ระดม เฮลิคอปเตอร์ รถถัง รถสายพานลำเลียงพล ยานเกราะล้อยาง รถฮัมวี่ ปืนใหญ่ มาให้ความรู้เด็กๆ และ ยุทโธปกรณ์ ช่วยภัยพิบัติ
ที่ พล.ม.2รอ. และ กองทัพภาคต่างๆ

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้หน่วยทหารของกองทัพบก จัดงานวันเด็ก. โดยจัดแสดงกิจกรรมทางทหารขึ้น ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและหน่วยทหารทั่วประเทศ ทั้งการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง การแสดงบนเวที

การจัดนิทรรศการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความรักความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ควบคู่ไปกับความบันเทิงและความสนุกสนาน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และมีความสุขในวันเด็กอย่างเต็มที่

สำหรับในพื้นที่ กทม. กำหนดจัดงานวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 11มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา0700-1600 น. ที่กองพลทหารม้าที่ 2รักษาพระองค์ สนามเป้า กทม.

มีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานสร้างแรงบันดาลใจ อาทิ การจัดแสดงยุทโธปกรณ์และอากาศยานที่เด็กๆ ชื่นชอบ สามารถสัมผัสและทดลองนั่ง

โดยมีพี่ๆ ทหารคอยให้คำแนะนำ ทั้ง เฮลิคอปเตอร์ รถถัง รถสายพานลำเลียงพล ยานเกราะล้อยาง รถฮัมวี่ ปืนใหญ่

และยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือภัยพิบัติ เช่น รถประปาสนาม เรือพลังลม รถครัวสนาม เป็นต้น.

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และโครงการจิตอาสาพระราชทาน ส่วนกิจกรรมบันเทิงบนเวทีจะมีการแสดงของ วงดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ฯ โรงเรียนอนุบาลอันวิดา มีการออกร้านของภาคเอกชน แจกของขวัญของรางวัลและบริการอาหารให้เด็กๆ ตลอดงาน

ที่สำคัญ เด็กๆ จะได้สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะการแสดงของสุนัขทหาร ที่มีขีดความสามารถในการตรวจค้นยาเสพติดและการรักษาความปลอดภัย การแสดงขี่และบังคับม้า พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ฝึกและทดลองขี่ม้า ซึ่งกองทัพบกเตรียมไว้ จำนวน ๓๒ ม้า

นอกจากนี้ หน่วยทหารของกองทัพบกในพื้นที่ต่างๆได้จัดกิจกรรมวันเด็กไปพร้อมกันด้วย เช่น กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เขตดุสิต กทม, กองทัพภาคที่ ๒ จัดที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา, กองทัพภาคที่ ๓ จัดที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก กองทัพภาคที่ ๔ จัดที่ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น

กองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมในงาน วันเด็กของกองทัพบกทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและหน่วยทหารต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจเติมเต็มประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เติบโตเป็นเยาวชนคนดีและมีคุณภาพ

เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

error: Content is protected !!