วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

จิตอาสาพัฒนาวัด….กับภริยานาวี

 

คุณอ้อย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ของสมาคมภริยาทหารเรือ “จิตอาสาพัฒนาวัด….กับภริยานาวี”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการสนองต่อพระราโชบายในการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

โดยมี นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน คุณชุติมา มาศเกษม พันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่

error: Content is protected !!