วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ. ขุดบ่อน้ำบาดาลแก้ไขภัยแล้ง

06 ม.ค. 2020
229

บก.ทท.(นทพ.) ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ. ได้แก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาลและกองบัญชาการกองทัพไทย
พร้อมกับดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหละ ม.3 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ ราษฎร ม.3 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนทั้งนี้ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์จำนวน 420 คน 48 ครัวเรือน

error: Content is protected !!