วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

“ปคม.” หวังเลื่อนขึ้นจาก Tier 2

06 ม.ค. 2020
257

 

“บิ๊กป้อม”ประชุม “ปคม” พิจารณา รายงานปราบค้ามนุษย์ของไทย ปี2019 ก่อนส่งให้”นายกฯ”เพื่อเสนอสหรัฐอเมริกา พิจารณา TIP Report ลั่นการค้ามนุษย์ต้องหมดสิ้นไปจากประเทศไทยโดยเร็ว

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ( ปคม.)

โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี 2562

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบร่างรายงานทั้ง 2 ฉบับเรียบร้อย

โดยมีผลการดำเนินงาน 3 ด้านคือด้านดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองช่วยเหลือซึ่งผู้เสียหายได้รับเงินชดเชยจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 11.87 ล้านบาทและได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน 3.3 ล้านบาท

นอกจากนี้ได้มีการจัดทําคิวอาร์โค้ดนำเสนอกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการคุ้มครองการช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพไว้ในรายงานด้วย

และเรื่องสุดท้ายด้านการป้องกัน ที่กำหนดให้นายจ้าง ทำสัญญาจ้าง 3 ภาษาคือภาษาแรงงานต่างด้าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในฉบับเดียวกันเพื่อคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ แรงงานกลุ่มเสี่ยงและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับ การละเมิดสิทธิแรงงานอย่างเข้มงวด

โดยรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะนำขึ้น รายงานพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา. นายกรัฐมนตรีในวันที่ 15 มกราคมนี้

หลังจากนั้นจะส่งต่อให้ประเทศสหรัฐอเมริกาภายในวันที่ 31 มกราคม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดระดับประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี 2563

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก ประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์(ปคม.)

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบ ร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยหรือ TIP Report ประจำปี 2562

โดยเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษที่จะต้องจัดส่งให้สหรัฐฯในวันที่ 31 ม.ค.63 โดยมีเนื้อหาที่มีความกระชับ ชัดเจน มีผลงานเป็นรูปธรรม

และที่สำคัญจะต้องเป็นไปตามแนวข้อเสนอของสหรัฐฯ 13 ข้อ เช่นการดำเนินงานเชิงรุกในคดีค้ามนุษย์ ,การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว

พร้อมทั้งได้เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันการบังคับแรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตามที่ รง.เสนอโดยเน้นประสิทธิภาพและการบูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กต.,พม. ให้เร่งปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯให้ครบถ้วนและเร่งรัดให้ทันตามกรอบเวลา

พร้อม กำชับฝ่ายความมั่นคงทั้ง ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง จะต้องบูรณาการทำงานเพิ่มมาตรการให้มีความเข้มข้นบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิด รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐอย่างจริงจังเพื่อยุติการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยโดยเร็ว

ทั้งนี้ได้เพิ่มนโยบายสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อให้เห็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการให้เบาะแสข้อมูลข่าวสารเพื่อมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐควบคู่ไปด้วย

error: Content is protected !!