วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

สอยดาว มาร้อยบ่า

05 ม.ค. 2020
130

 

เปิดรับสมัคร นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ นายร้อย จปร.
ทบ. เดินสาย PR เชิญชวน ทั่วประเทศ
หลังปีที่แล้ว …ยอดสมัคร ลดลง

คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง หรือน้องๆ ที่อยากเป็นนายทหาร ….เตรียมตัวให้พร้อม ฤดูกาล สมัครสอบ เริ่มแล้ว

รร.นายร้อยจปร. ส่งเจ้าหน้าที่เดินสาย
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก วันที่6-10ม.ค.63 เพื่อให้น้องๆสนใจอยากเป็นทหาร

ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ภาคกลาง
7 ม.ค. 63 เวลา 0920 – 1120น. ที่ ร.ร.ปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี

8 ม.ค. 63 เวลา 1300 – 1500น.ค่ายภาณุรังษี ทหารช่าง จ.ราชบุรี

9 ม.ค. 63 เวลา 0900 – 1100น.ร.ร.ชลราษฏรอำรุง จ.ชลบุรี

10 ม.ค. 63 เวลา 1300 – 1500น. ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี กทม.

พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ภาคอิสาน

6 ม.ค. 63 เวลา 0900 – 1100 ห้องอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึก นศท. มทบ.21 จ.นครราชสีมา

7 ม.ค. 63 เวลา 1000 – 1200น.ร.ร.ลือคำหาญ จ.อุบลราชธานี

8 ม.ค. 63 เวลา 0900 – 1100น. ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด

9 ม.ค. 63 เวลา 0900 – 1100น.ศูนย์ฝึก นศท. ค่ายศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น

พื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ภาคเหนือ
6 ม.ค. 63 จ.พิษณุโลก
เวลา 1100 – 1200 รร.พิษณุโลกพิทยาคม
เวลา 1530 – 1630 รร.สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

7 ม.ค. 63 เวลา 1000 – 1200 รร.บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง

8 ม.ค. 63 เวลา
1530-1700 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

9 ม.ค. 63 เวลา 1000 – 1200 ศูนย์ฝึก นศท. มทบ.33 จ.เชียงใหม่

พื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ภาคใต้
7 ม.ค. 63
เวลา 1100- 1230โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

8 ม.ค. 63
เวลา 1300 โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา เวลา 1530-1630 น.
โรงเรียนมหาวชิราวุธจ.สงขลา

9 ม.ค. 63 จ.สุราษฎร์ธานี
เวลา 0900- 1100
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เวลา 1300-1430โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

error: Content is protected !!