วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“ทหารช่าง จิตอาสาพระราชทาน”ซ่อมสร้างบ้าน ให้ คนยากไร้

05 ม.ค. 2020
191

 

ทหารชุดช่าง จิตอาสาพระราชทานของ กรมทหารราบที่5(ร.5 )เข้าให้การช่วยเหลือ ปรับปรุงซ่อมแซม บ้าน “นาง แต๋ว สมใจ” ซึ่งเป็นผู้พิการและยากจนยากไร้

ณ บ้านเลขที่ ๑๑๑/๑ หมู่ที่ ๓ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามโครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน”

นำทีมโดย พันเอก พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ รอง ผบ.ร.5

error: Content is protected !!