วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

เริ่มแล้ว! ซ้อม สวนสนาม ถวายสัตย์ปฏิญานของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและ วันกองทัพไทย18มค.63 สวนสนาม เดินเท้า-วิ่งสวนสนาม-สวนสนามยานยนต์-สวนสนามทางอากาศ

05 ม.ค. 2020
1075

 

เตรียม เคลื่อนย้าย กำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และ ยานพาหนะ 6 มค.

กองทัพบก แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เพื่อซักซ้อมและร่วมพิธีสวนสนามยานยนต์ บริเวณศูนย์การทหารม้า อ.เมือง จ.สระบุรี ในวันที่ 6 และ 9 ม.ค. 63 โดยใช้เส้นทางดังนี้

– ในวันที่ 6 และ 9 ม.ค. 63 เวลา 0500 – 2200 เคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ – ถ.วิภาวดีรังสิต – ถ.พหลโยธิน – พื้นที่ศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ตามเส้นทางเดิม

จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

ทั้งนี้ กองทัพไทย จะจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญานของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และวันกองทัพไทย ที่ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18 มค.2563 นี้

โดยมี การสวนสนาม เดืนเท้า และสิ่งสวนสนาม 32 กองพัน และ สวนสนามยานยนต์ รถถัง รถเกราะ 2 กรม และ หมู่บินสวนสนาม 2 หมู่บิน F16,F5, Gripen

error: Content is protected !!