วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

น้ำประปา เค็ม! น้ำประปา ในหน้าแล้ง ต้อง ทำไง ? ชณะที่ กองทัพเรือ เตรียมพร้อมช่วยเหลือ หากต้อง ผลักดันน้ำทะเล หลังน้ำประปาเค็ม

 

การประปานครหลวง (กปน.) ขอยืนยันว่า กปน.จะผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชน ในพื้นที่ให้บริการตลอดหน้าแล้ง

แนะนำแนวทางการใช้น้ำประปาในช่วงภัยแล้งสำหรับประชาชน ตามคำแนะนำ ของกรมอนามัย ดังนี้

• ผู้ที่มีสุขภาพปกติ สามารถบริโภคน้ำประปาได้ โดยยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
แต่ด้วยรสชาติ ที่เปลี่ยนไปอาจส่งผลต่อความน่าดื่ม
ทั้งนี้ ความเค็มในรูปของโซเดียม ในน้ำประปา ถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณโซเดียมในอาหารทั่วไปที่บริโภคในชีวิตประจำวัน

• การใช้น้ำประปาเพื่อปรุงอาหารในช่วงเวลานี้ ควรลดการเติมเครื่องปรุงรสให้น้อยลง

• กลุ่มเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคทางสมอง ผู้สูงอายุ และ เด็กเล็ก

กปน. จะจัดให้บริการน้ำประปาดื่มได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีดังกล่าว

โดยเป็นน้ำประปา จากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเค็ม สามารถ
นำภาชนะมารับน้ำประปาดื่มได้ที่สำนักงานประปาสาขาใกล้บ้านท่านทั้ง 18 สาขา เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่
6 มกราคม 2563 เป็นต้นไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ MWA Call Center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะที้ พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสธนาธิการทหารเรือ และโฆษก ทร. กล่าวว่า ปัจจุบันกองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือน (กองบรรเทาสาธารณภัย) และศูนย์ปฏิบิติการกองทัพเรือกำลังเฝ้าติดตามข่าวสารนี้ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆตามขีดความสามารถ และรอรับการประสานเพื่อช่วยเหลือต่อไป

เบื้องต้นทราบว่าหน่วยดำเนินการหลัก ซึ่งมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ. กรมชลประทาน ตลอดจนการประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง ได้ร่วมวางแผนและคำนวณอัตราการไหลของมวลน้ำจากลุ่มน้ำตอนบน ที่จะไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างให้อยู่ในปริมาณที่พอดีกับการ อุปโภคและบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ในภาวะน้ำสะสมในเขื่อนมีจำนวนน้อยในปีนี้แล้ว

ดังนั้นภาวะน้ำจืดจากลุ่มน้ำทางตอนเหนือ ไหลลงมาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ทางพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง และส่งผลไปสู่การผลิตน้ำประปา

ตามข่าวที่ปรากฏ จึงยังควรรอให้หน่วยดำเนินการบริหารจัดการน้ำ พิจารณาตรวจสอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน จากนั้นหากมีสิ่งใดที่กองทัพเรือสามารถให้การสนับสนุนได้ ก็จะร่วมกันดำเนินการต่อไปนี้

error: Content is protected !!