วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

องคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย

04 ม.ค. 2020
184

 

พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สนภ.3 นทพ.ร่วมสนับสนุน
-จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ บริการอาหาร 1,000 กล่อง
-จัดรถประปาสนาม บริการน้ำดื่ม 1,000 ขวด
-และบริการรถสุขาเคลื่อนที่ โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับที่เทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

error: Content is protected !!