วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ทหารเรือ ผู้รู้จัก ทะเล มากที่สุด “ครูจุ๋ม” ชีวิตนี้ ไม่พ้น ทะเล

03 ม.ค. 2020
201

 

แม้จะเกษียณไปหลายปีแล้ว….. แต่เพราะ เป็นนายทหารเรือ ผู้รอบรู้ เรื่อง ทะเล ในทุกมิติ ทั้งในแง่ผู้ปฏิบัติ แง่วิชาชีพ และแง่วิชาการ เพราะด้วยการทำงาน ตลอดชีวิตการเป็นทหารเรือ… และยิ่ง เคยเป็น โฆษกกองทัพเรือ ก็ต้องรู้ลึก รู้จริงทุกเริ่อง และ ต้องพูด ต้องนำเสนอ เป็น แม้แต่เรื่องประวัติศาสตร์

จึงทำให้ ครูจุ๋ม พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ อดีต รองปลัดกลาโหม อละ อดีตโฆษกทร. ในยุคบุกเบิก สร้างความเข้าใจ เริ่องความจำเป็นในการมีเรือดำน้ำ ยังคงได้ทำงานเกี่ยวกับทะเล

วันนี้ ประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน นปท.

โดยเป็นคณะกรรมการ ที่ตั้งขึ้นใหม่ตาม พรบ.ศรชล. หรือ กอ.รมน.ทะเล

และได้เป็น คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่มี ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน นปท. เป็นประธานอนุกรรมการฯ ด้วย

เพราะกองทัพเรือ ยังคงมีหน้าที่หลักในการดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภายใต้ “ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”(ศรชล)

โดยเล็ง ตั้ง ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติทางทะเลแห่งชาติ. และการติดตั้งระบบติดตามเรือทุกประเภท รวมทั้งเรือท่องเที่ยว

เพราะงานในทะเล ถ้าไม่มีเรื่อง ก็จะไม่มีใครเห็นความสำคัญ

error: Content is protected !!