วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

“เลขาฯสมช.” ชี้ “นปท.” ตาม พรบ.ศรชล. คือ “กอ.รมน.ทะเล”….”บิ๊กป้อม” ตั้งทีมอนุกรรมการฯ เดินหน้า ร่วมรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล -แก้ประมง เสริมบทบาท “กองทัพเรือ-ศรชล”

03 ม.ค. 2020
179

 

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) ครั้งที่ 1 /2563 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน นปท. เป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน นปท. เป็นประธานอนุกรรมการฯ

ซึ่งคณะอนุกรรมการฯชุดนี้ มีหน้าที่ให้คำปรึกษากับ นปท. และประสานส่วนราชการอื่นๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการเป็นที่ปรึกษาของนปท.

และให้ความรู้เรื่องความมั่นคงทางทะเลในระดับเยาวชนไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการจัดทำ MOU กับสถาบันการศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่หากคิดเป็นตัวเลขประมาณ 24 ล้านล้านบาท

โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองทัพเรือ ไปดูแลเรื่องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภายใต้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล) และให้หน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมมือกันให้การสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และสามารถปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!