วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

คืน count down ของ “แม่ทัพภาค4” และ ขุนพลชายแดนใต้ ล้อมวงกินข้าว ในหมู่บ้าน เยี่ยมลูกน้อง พบปะชาวบ้าน ทั้ง ไทยพุทธ-มุสลิม และนอนในพื้นที่

01 ม.ค. 2020
177

 

แม่ทัพเดฟ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อม พลโท สมพล ปานกุล แม่ทัพน้อย4 พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 และ พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5
ลงพื้นที่ อ.ระแงะ จังหวัดนราธิวาส

เยี่ยมฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส 22 จังหวัดนราธิวาส

ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวชื่นชม การทำงาน ของ ชคต.ตันหยงลิมอ และฝากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ช่วยกันดูแลพื้นที่ ให้เข้มแข็ง อย่าประมาท

หัวใจสำคัญ ชคต. คือ ต้องประสานสื่อสารกับชุดจรยุทธ์เพื่อทำงานร่วมกัน เชื่อมั่น ที่นี้ เข้มแข็ง อย่ากลัว หากไม่มั่นใจให้โทรหา แม่ทัพได้โดยตรง

และได้ เข้าตรวจเยี่ยม จุดตรวจร่วม 1 ด่านตรวจ 1 หมู่บ้าน ณ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ทำหน้าที่ดูแลหมู่บ้าน

จากนั้น พลโท พรศักดิ์ ไปพบปะ ปรับทุกข์ ผูกมิตร ร่วมคิดร่วมทำ กับพี่น้องมุสลิม ณ มัสยิดบ้านอาแน หมู่ที่ 8 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ

และได้ฝากเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลชุมชน อย่าให้ความร่วมมือกับผู้ก่อเหตุรุนแรงเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิด

และได้มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน 100 ถุง และแจกขนมแก่เด็กๆ ในพื้นที่

จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย กรณีปฏิบัติการที่เทิอกเขาตะเว

error: Content is protected !!