วันพุธ, 29 กันยายน 2564

บทเพลงพระราชนิพนธ์ “พรปีใหม่” ของ “ในหลวง ร.9”

“ข้าวิงวอน ขอพรจาก ฟ้าาาาาา !!
ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพร โดยปรานี
สวัสดี วันปีใหม่…เทอญ”

บทเพลงพระราชนิพนธ์ “พรปีใหม่” ของ “ในหลวง ร.9”
ขับร้อง และบรรเลง โดย นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

error: Content is protected !!