วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

“บิ๊กลือ” ส่งสาร อวยพรปีใหม่ ทหารเรือ เตือน ให้ปรับตัว พร้อมรับสถานการณ์ และความเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ

 

พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ. มี สารอวยพรปีใหม่ กำลังพลทหารเรือ ทุกนาย โดยระบุวาา

“ผมตระหนักดีว่า กำลังพลทุกท่านล้วนเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้การปฎิบัติภารกิจต่างๆของกองทัพเรือ ขับเคลื่อน
ไปข้างหน้าได้ เพราะทุกคนมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนร่วมมือร่วมใจกันปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้จะต้องเผชิญกับความเหนื่อยยากและอุปสรรคนานัปการ แต่กำลังพลของกองทัพเรือรางมีความมานะพยายามโดยมิย่อท้อทำให้ภารกิจโดยรวม ของกองทัพเรือสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ผมจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจไว้ ณ โอกาสนี้

สำหรับพุทธศักราช 2563 ที่กำลังจะมาถึงผมขอเป็นกำลังใจให้กำลังพลทุกคนก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ ด้วยกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง ปรับตัวให้มีความรู้พร้อมรับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ. ตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ ดังเช่นที่ผ่านมา เพื่อให้กำลังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากองทัพเรือ. ดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของการเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงของชาติและเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป”

error: Content is protected !!