วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

สวัสดีปีใหม่ สไตล์ “ปรมน” ชาว “ปรมน”ทหารเรือ ลงเรือลำเดียวกัน ส่งสัญญาณ สู้ต่อไป

 

ทีม ป.ร.ม.น…. นำโดย “บิ๊กปาน” พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) ลงเรือ ถ่ายคลิปอวยพรปีใหม่ แบบมี Theme

ได้คะแนน ริเริ่ม สร้างสรรค์ มี ความพยายาม และกล้า ที่จะทำ…. ไปเลย ฮะ พี่

error: Content is protected !!